Bibelen

II. De tolv historiske bøger
3. Ruts bog

Det 4de kapitel

Boas ægter Rut

1 Boas gik da op paa tinget og sad der, og se, løseren gik forbi, som Boas havde talet om, og han sagde: O, du der, kom herhen og sæt dig her! Han kom da derhen og satte sig;

2 og Boas tog ti mænd af stadens ældste og sagde: Sætter eder her, og de satte sig.

3 Han sagde da til løseren: Den jordlod, som tilhørte vor broder Elimelek, har Noomi, som er kommen tilbage fra Moabs land, solgt,

4 og jeg har besluttet at gjøre dig det vitterligt, idet jeg siger: Kjøb du for indbyggernes og mit folks ældstes øjne; dersom du vil løse den, saa løs den, men vil du ikke løse den, saa erklær mig det, for at jeg kan vide det; der er nemlig ingen nærmere end du til at indløse den, men efter dig er jegt den nærmeste; og han svarede: Jo, jeg vil indløse den.

5 Derpaa sagde Boas: Samme dag, du kjøber lodden af Noomi, kjøber du den ogsaa af Mabitinden Rut, den afdødes hustru, til at oprejse den afdøde et navn i hans arv.

6 Men løseren sagde: Nej, saa kan jeg ikke indløse den, forat jeg ikke skal fordærve min arv! saa indfri du for dig, hvad jeg skulde løse, thi jeg kan ikke løse det.

7 Men det var en gammel skik i Israel ved indløsning og overdrag til at stadfæste enhver handel med, at den ene drog sin sko af og gav den anden den, og det var vidnesbyrd i Israel.

8 Løseren sagde da til Boas: Kjøb du den saa for dig; og han drog sin sko af.

9 Men Boas sagde til de ældste og hele folket: I ere idag vidner til, at jeg har kjøbt af Noomi alt, hvad der hørte Elimelek, og alt, hvad der hørte Kiljon og Malon til,

10 og jeg har ogsaa kjøbt Moabitinden Rut, Malons hustru, til kone for mig for at oprejse den afdøde et navn i hans arv, at den afdødes slægt ikke skal udslettes iblandt hans brødre og af hans steds ting; dertil ere i vidner idag!

11 Og hele folket, som var paa tinget, og de ældste sagde: Vi ere vidner dertil! Herren gjøre den kvinde, som tages i dit hus, som Rakel og Lea, der begge byggede Israels hus, og bliv du mægtig i Efrata og navnkundig i Betlehem!

12 Dit hus vorde som Perez's hus, hvem Tamar fødte Juda, af den afkom, som Herren vil give dig med denne kvinde! -

13 Saa tog Boas Rut, og hun blev hans kone; han havde omgang med hende, og Herren gav hende at b live frugtsommelig, og hun fødte en søn.

14 Da sagde kvinderne til Noomi: Lovet være Herren, som ikke lod dig savne en løser idag; hans navn skal nævnes i Israel!

15 Han skal vederkvæge din sjæl og opholde din alderdom; thi din svigerdatter, som elskede dig, har født ham; hun er dig bedre end syv sønner!

16 Men Noomi tog dregen og lagde ham i sit skjød, og hun blev hans plejemode.

17 Og hendes veninder af nabolaget gav h am navn og sagde: Noomi er født en søn! og de kaldte ham Obed. Han blev fader til Isaj, Davids fader. -

18 Det er nemlig Perez's slægtregister: Perez avlede Hezron;

19 Hezron avlede Ram, og Ram avlede Amminadab;

20 Amminadab avlede Nahesson, og Nahesson avlede Salmon;

21 Salmon avlede Boas og Boas avlede Obed;

22 Obed avlede Isaj og Isaj avlede David.

Ruts bog
1 2 3 4