Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 11de kapitel

Sauls første kongedaad

1 Ammoniten Nahas drog op og lejrede sig mod Jabes i Gilead, og alle mændene i Jabes sagde til Nahas: SLut forbund med os, saa vil vi tjene dig!

2 Men Ammoniten Nahas svarede dem: Paa det vilkaar vil jeg slutte forbund med eder, at jeg maa stikke det højre øje ud paa hver af eder, og den skjændsel vil jeg lægge paa hele Israel.

3 Da sagde de ældste i Babes til ham: Giv os syv dages frist, saa ville vi sende bud til hele Israels landemærke, og hvis der da ingen redder os, ville vi drage ud til dig.

4 Saa kom buddene til Sauls Gibea og talede deres sag for folkets øren, og folket opløftede sin røst og græd.

5 Men se, Saul drev oxerne fra marken, og han sagde: Hvad fejler folket, siden de græde? og de fortalte ham sagen med mændene i Jabes.

6 Men Guds Aand kom heftig over Saul, da han hørte disse ord, og han blev meget vred;

7 og han tog et spand oxer, huggede dem i stykker, sendte dem over hele Israels land med buddene og lod sige: Den, som ikke følger Saul og Samuel, med hans kvæg skal der handles saaledes! Saa faldt Herrens frygt over folket, og de drog ud som een mand;

8 og han mønstrede dem i Besek og Israels børn vare 300.000 og Judas 30.000 mand;

9 og de sagde til buddene, som vare komne: Saa skal i sige til mændene i Jabes i Gilead: I morgen ved middag skal der blive redning for eder! Buddene kom da og meldte mændene i Jabes dette, og de bleve glade;

10 og mændene i Jabes sagde: I morgen ville vi drage ud til eder, saa maa i gjøre med os alt, hvad eder godt synes. -

11 Men næste morgen delte Saul folket i tre hold, og de kom midt i lejren i morgenvagten og slog Ammoniterne til middag, og de, som blive tilovers, spredte sig ad, saa der blev ikke to tilsammen.

12 Da sagde folket til Samuel: Hvor ere de mænd, som sagde: Skal saul være konge over os? udlever de mænd, saa vil vi slaa dem ihjel!

13 Men Saul sagde: Ikke en mand skal miste sit liv paa denne dag, thi idag har Herren givet en stor frelsning i Israel.

14 Derpaa sagde Samuel til folket: Kommer, lader os drage til Gilgal og der paany overdrage ham riget.

15 Saa drog hele folket til GIlgal, og der kaarede de Saul til konge for Herrens ansigt i Gilgal, og der ofrede de takofre for Herren, og der var Saul og alle Israels mænd meget glade.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31