Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 13de kapitel

Saul ofrer i krigen mod Filisterne

1 Saul var eet aar gammel som konge, og da han havde regjeret i to aar over Israel,

2 udvalgte han sig 3000 mand af Israel; de 2000 laa med Saul i Mikmas og paa Betels bjerg; det ene tusinde laa med Jonatan i Gibea i Benjamin, men det øvrige folk havde han sendt hver til sit telt.

3 Jonatan slog Filisternes forposter, som laa paa højen; og Filisterne fik det at høre; Saul stødte da i basunen hele landet over og lod sige: Lad Hebræerne høre det!

4 Hele Israel hørte da sige: Saul har slaaet Filisternes forposter, og Israel er bleven forhadt af Filisternes; og folket blev opbudt til at følge Saul til Gilgal.

5 Ogsaa Filisterne samlede sig for at kjæmpe mod Israel, 30.000 vognkjæmper, 6.000 ryttere og folk i tal som sand ved havets bred, og de droge op og lejrede sig i Mikmas, østen for Betaven.

6 Da Israels mænd saae, at de vare i nød, thi folket trængtes, skjulte folket sig i huler, i krat, paa klipper, i borge og vandgrave.

7 Og Hebræerne gik over Jordan til Gads go Gileads land, men Saul var endnu i Gilgal, og hele folket fulgte ham modløst.

8 Saa ventede han syv dage til den tid, Samuel havde bestemt, men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket adspredte sig fra ham.

9 Da sagde Saul: Bringer mig brændofret og takofrene, og han ofrede brændofret;

10 og da han var færdig med at ofre brændofret, se, da kom Samuel, og Saul gik ham imøde for at hilse ham.

11 Men Saul svarede: Jeg saae jo, at folket adspredte sig fra mig, og du kom ikke til mig paa den bestemte tid, og Filisterne vare samlede i Mikmas,

12 og jeg sagde: Nu ville Filisterne drage ned imod mig til Gilgal, og jeg har ikke hldt min bæn for Herrens ansigt; saa vovede jeg derpaa og ofrede brændofret.

13 Men Samuel sagde til Saul: Du har handlet daarlig, du har ikke holdt Herren, din Guds, bud, som han bød dig, thi nu havde Herren stadfæstet dit rige i Israel evindelig;

14 men nu vil dit rige ikke bestaa, Herren har søgt sig en mand efter sit hjærte, og ham har Herren budet at være en fyrste over hans folk, fordi du ikke har holdt, hvad Herren har budet dig. -

15 Derpaa rejste Samuel sig og drog op fra Gilgal til Gibea i Benjamin, men Saul mønstrede folket, som fandtes hos ham, og de vare henved 600 mand.

16 Saul og hans søn Jonatan og det folk, som fandtes hos ham, blev derpaa i Gibea i Benjamin, men Filisterne havde lejret sig i Mikmas.

17 Men fra Filisternes lejr drog tre hobe ud for at ødelægge landet; den ene hob vendte sig ad vejen til Ofra mod landet Sual,

18 den anden hob vendte sig mod Bethoron, og den tredje vendte sig mod Skjelvejen, som løber ud til dalen Zebojim mod ørken. -

19 Men der fandtes ikke en smed i hele Israels land; thi Filisterne havde sagt: For at Hebræerne ikke skal gjøre sig sværd eller spyd,

20 maatte alle Israeliter drage ned til Filisterne, naar nogen skulde have sit plovjern, sin spade, øxe og hakke skjærpet;

21 derfor var biddet paa plovjernene, spaderne, forkene og øxerne nu sløve, og piggene skulde sættes i pigstokkene,

22 og da slaget skulde staa, fandtes der ikke sværd og spyd i nogens haand af hele folket, som var med Saul og Jonatan; dog havde Saul og hans søn Jonatan vaaben. -

23 Filisternes forposter drog ud til passet ved Mikmas.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31