Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 16de kapitel

David kaldes og salves til konge

1 Herren sagde til Samuel: Hvorlænge sørger du over Saul? og jeg har agtet ham for ringe til konge over Israel! fyld dit horn med olie og gaa hen, jeg vil sende dig til Betlehemiten Isaj; thi blandt hans sønner har jeg udseet mig en konge.

2 Samuel sagde: Hvorledes skulde jeg gaa? fik Saul det at høre, slog han mig ihjel! Men Herren sagde: Tag en kalv af kvæget med dig, og du skal sige: Jeg er kommen for at ofre til Herren;

3 og du skal byde Isaj til ofringen, og jeg vil lade dig vide, hvad du skal gjøre, og du skal salve mig ham, som jeg siger dig.

4 Samuel gjorde da, hvad Herren havde sagt til ham, og han kom til Betlehem, og stadens ældste gik ham forfærdede imøde, og man sagde: Er det til fred, at du kommer?

5 Han sagde: Ja! for at ofre til Herren er jeg kommen. Helliger eder og kommer med mig til ofringen! og han helligede Isaj og hans sønner go indbød dem til ofringen.

6 Da de kom, og han saae Eliab, sagde han: Vistnok er han for Herren hans salvede;

7 men Herren sagde til Samuel: Du skal ikke se efter hans udseende og høje væxt, thi ham har jeg forkastet; thi det er intet, som mennesket seer paa; Mennesket seer nemlig paa, hvad der er for øjet, men Herren seer paa hjærtet.

8 Derpaa kaldte Isaj paa Abinadab og lod ham gaa forbi Samuel; men han sagde: Ikke heller ham har Herren udvalgt.

9 Dernæst lod Isaj Samma gaa forbi; men han sagde: Ikke heller ham har Herren udvalgt; 10 og Isaj lod sine 7 sønner gaa forbi Samuel, men Samuel sagde til Isaj: Af disse har Herren ingen udvalgt.

11 Samuel sagde endvidere til Isaj: Er det alle drengene? Han sagde: Den yngste er endnu tilbage, og se, han vogter faarene. Da sagde Samuel til Isaj: Send bud og hent ham; thi vi ville ikke sætte os tilbords, førend han kommer her.

12 Saa sendte han bud og lod ham komme, og han var rødmusset, havde smukke øjne og var af et godt udseende. Da sagde Herren: Rejs dig, salv ham, thi ham er det!

13 Saa tog Samuel oliehornet og salvede ham midt iblandt hans brødre; og Herrens Aand kom over David fra denne dag og sidenefter. Saa rejste Samuel sig og gik til Rama.

14 Men Herrens Aand var vegen fra Saul, og en ond aand fra Herren gjorde ham urolig.

15 Da sagde Sauls tjenere til ham: Se, kjære, en ond aand fra Gud gjør dig urolig.

16 Vor Herrre byde dog dine tjenere, som ere om dig, at de skal søge en mand, som forstaaer at spille harpe, og naar den onde aand fra Gud er over dig, skal hn røre strængene med sin haand, og det vil blive godt med dig;

17 og Saul sagde til sine tjenere: Udseer mig da en mand, som spiller godt, og fører ham til mig!

18 Da tog en af svendene ordet og sagde: Se, jeg har seet en søn af Betlehemiten Isaj, han forstaaer at spille, han er en helt og krigsmand, forstandig i sin tale, af god skabning, og Herren er med ham.

19 Saa sendte Saul bud til Isaj og lod sige: Send din søn David, som er ved faarene, til mig!

20 Isaj tog da et æsel, brød, en flaske vin og et gidekid og sendte det ved sin søn David til Saul.

21 Og David kom til Saul og tjente ham; og han elskede ham højt, og han blev hans vaabendrager.

22 Derpaa sendte Saul bud til Isaj og lod sige: Lad David blive i min tjeneste, thi han har fundet naade for mine øjne!

23 Naar da den aand fra Gud kom over Saul, tog David harpen og rørte strængene med sin haand, og Saul følte lindring, det blev bedre med ham, og den onde aand veg fra ham.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31