Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 19de kapitel

Davids flugt til Samuel. Profetselskabet

1 Saul talede til sin søn Jonatan og alle sine tjenere om at slaa David ihjel, men Sauls søn Jonatan havde stor kjærlighed til David,

2 og Jonatan meldte David go sagde: Min fader Saul søger at slaa dig ihjel, og nu, vogt dig, kjære, i morgen, læg dig i skjul og hold dig dulgt;

3 men jeg vil gaa ud og staa ved min faders side paa marken, hvor du er, og jeg vil tale for dig med min fader, og hvad jeg seer, vil jeg give dig tilkjende. -

4 Jonatan talede da godt for David til sin fader Saul, og sagde til ham: Kongen synde ikke mod sin tjener David! thi han har ikke syndet mod dig, og hans gjerning har været dig meget nyttig;

5 han tog sit liv i sin haand og slog Filisterne, og Herren gjorde en stor frelsning for hele Israel. Du saae det og glædede dig, men hvorfor vil du da synde mod uskyldigt blod ved at slaa David ihjel uforskyldt?

6 Da hørte Saul efter Jonatans ord og Saul svor: Saasandt Herren lever, om han skal miste sit liv!

7 Derpaa kaldte Jonatan ad David og meldte ham alt dette, og Jonatan førte David til Saul, og han var ham som tilforn.

8 Da krigen atter brød ud, drog David ud og kjæmpede mod Filisterne og slog dem med et stort nederlag, og de flygtede for ham.

9 Men den onde aand fra Herren kom over Saul; han sad i sit hus og spydet havde han i sin haand; men David slog strængene med sin haand.

10 Da søgte Saul at fæste David med spydet til væggen, men han sprang til side for Saul, saa han fæstede spydet til væggen, men David flygtede og reddede sig denne nat.

11 Men Saul sendte bud til Davids hus, for at vare paa ham og dræbe ham om morgenen; men Davids hustru Mikal meldte ham og sagde: Desom du ikke redder dit liv i denne nat, vil du i morgen blive slagen ihjel;

12 og Mikal nedlod David gjennem et vindue, og han gik, flygtede og reddede sig.

13 Derpaa tog Mikal den store husgud og lagde den i sengen, og en hynde af gedeskind lagde hun til hovedgjærde og dækkede den med et klæde.

14 Saa sendte Saul bud for at hente David; men hun sagde: Han ligger syg.

15 Derpaa sendte Saul buddene, for at de skulle se David, og han sagde: Bringer mig ham paa sengen, for at man kan slaa ham ihjel.

16 Buddene kom da, men se, den store husgud laa i sengen og en hynde af gedeskind var dens hovedgjærde.

17 Saul sagde da til Mikal: Hvorfor har du saaledes bedraget mig og ladet min fjende fare, saa han reddede sig! Men Mikal sagde til Saul: Han sagde til mig: Lad mig fare, hvorfor skal jeg slaa dig ihjel!

18 David var altsaa flygtet og reddede sig og kom til Samuel i Rama og meldte ham alt, hvad Saul havde gjort imod ham. Saa gik han og Samuel, og de opholdt sig i skolehuset.

19 Men det blev meldt Saul: Se David er i skolehuset i Rama,

20 og Saul sendte bud for at tage David, og de saae en forsamling af profeter, som profeterede, og Samuel stod som tilsynsmand over dem, og Guds Aand kom over Sauls bud, saa at ogsaa de profeterede.

21 Da de meldte Saul dette, sendte han andre bud, men ogsaa de profeterede, og Saul blev ved og sendte tredje gang bud, men ogsaa disse profeterede.

22 Saa gik han selv til Rama, og han kom til den stoe vandgrav, som er i Seku, og spurgte: Hvor er Samuel og David? og man sagde: Se, de ere i skolehuset i Rama.

23 Han gik da hen til skolehuset i Rama, men ogsaa over ham kom Guds Aand, saa han gik frem og profeterede, indtil han kom til skolehuset i Rama;

24 og ogsaa han lagde sine klæder fra sig, og ogsaa han profeterede for Samuels aasyn, og han nedkastede sig nøgen hele denne dag og hele natten. Derfor siger man: Er ogsaa Saul blandt profeterne?

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31