Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 21de kapitel

David hos Akimelek og kong Akis

1 Saa kom David til Nob til præsten Akimelek, og Akimelek gik David forfærdet imøde og sagde til ham: Hvorfor er du alene, og ikke en mand med dig?

2 David sagde til præsten Akimelek: Kongen befalede mig noget og sagde til mig: Ingen mand maa vide noget om det ærinde, jeg sender dig i og som jeg befaler dig, og folkene harjeg skikket et vist sted hen.

3 Men nu, hvad har du ved haanden?

4 Præsten svarede David og sagde: Jeg har intet almindeligt brød ved haanden, men helligt brød, kun at folkene har holdt sig fra kvinder!

5 David svarede præsten: Ja, kvindfolk har været os forholdte igaar og iforgaars, da jeg drog ud, og folkenes kar ere hellige; desuden er dette jo paa veje til at blive almindeligt brød, thi idag skal jo andet brød helliges i karrene.

6 Præsten gav ham da helligt brød, thi han havde ikke andet end skuebrød, som bleve borttagne fra Herrens ansigt, for at fremlægge varmt brød paa samme dag, man tog dem bort. -

7 Der var samme dag en mand af Sauls tjenere indelukket for Herrens ansigt, og han hed Doeh og var en Edomit, og han var den fornemste af Sauls hyrder. -

8 David sagde endvidere til Akimelek: Har du ikke et spyd eller sværd i dit værge, thi jeg tog hverken mit sværd eller mine vaaben med mig; thi det havde hastværk med kongens ærinde.

9 Præsten sagde: Filisteren Goliats sværd, som du slog i Terebintedalen, er her, og se, det ligger indsvøbt i et klæde bag hagelen. VIl du tage det med dig, saa tag det; thi her er ikke noget andet end det. David svarede: Det har ikke sin mage, giv mig det!

10 David gjorde sig rede og flygtede samme dag for Saul og kom til Akis, kongen i Gat.

11 Men Akis's tjenere sagde til ham: Er denne ikke David, landets konge, er det ikke ham, som de sang vexelsange om i dandsen, og sagde: Saul sine tusinder slag, men David sine ti tusinder.

12 Disse ord lagde David paa hjærte, og han frygtede meget for Akis, kongen i Gat,

13 og han stillede sig an for dem, som han var vanvittig, og skaadede sig mellem dem, som han var afsindig, og han malede billeder paa dørene i porten, og lod fraaden flyde ned i skjæget.

14 Da sagde Akis til sine tjenere: Se, i seer, at manden er gal, hvorfor førte i ham til mig?

15 Har jeg ikke gale folk nok, siden i førte denne til mig for at rose mig? skulde denne komme i mit hus?

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31