Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 23de kapitel

David i Kegila og Maons ørk

1 Man meldte David og sagde: Se Filisterne stride mod Kegila go plyndre tærskepladserne.

2 Da adspurgte David Herren og sagde: Skal jeg drage hen og slaa disse Filister? og Herren svarede David: Gaa, og du skal slaa Filisterne og frelse Kegila.

3 Men Davids mænd sagde til ham: Se, her i Juda ere vi i frygt, og vi skulle dog gaa til Kegila mod Filisternes hær?

4 Saa adspurgte David atter Herren, og Herren svarede ham og sagde: Rejs dig, drag ned til Kegila; thi jeg giver Filisterne i din haand.

5 David og hans mænd droge da til Kegila, han stred mod Filisterne, bortdrev deres kvæg, tilføjede dem et stort nederlag, og David frelste indbyggerne i Kegila. -

6 Da Abjatar, Akimeleks søn, var flygtet til David og Kegila, havde han bragt hagelen ned med sig. -

7 Det blev meldt Saul, at David var kommen til Kegila, og Saul sagde: Gud har givet ham i min haand, thi han er indesluttet, da han er kommen i en stad med dobbelte porte og stænger.

8 Og Saul lod hele folket kalde til krig for at drage ned mod Kegila til at belejre David og hans mænd.

9 Men da David mærkede, at Saul i al stilhed beredte hans undergang, sagde han til præsten Abjatar: Bær hagelen frem!

10 og David sagde: Herre Israels Gud! din tjener har hørt for ganske vist, at Saul søger at komme til Kegila for at ødelægge staden for min skyld.

11 Ville borgerne i Kegila overgive mig i hans haand? Vil Saul drage herned, som dinm tjener har hørt? Herre, Israels Gud, forkynd din tjener dette! Og Herren svarede: Han vil drage herned.

12 Men David sagde: Ville borgerne i Kegila overgive mig og mine mænd i Sauls haand? og Herren svarede: Ja. -

13 Saa rejste David sig med sine folk, omtrent 600 mand, og de drog ud af Kegila og vandrede om, som de kunde bedst; men til Saul blev det meldt, at David var undsluppen fra Kegila, og saa opgav han at drage ud.

14 David opholdt sig i ørken paa bjerghøjderne og boede paa bjerget i ørken Zif, og Saul søgte ham alle sine dage, men Gud gav ham ikke i hans haand;

15 og David saae, at Saul var dragen ud for at staa ham efter livet, og David var i ørken Zif i skoven.

16 Men Jonatan, Sauls søn, rejste sig og gik til David i skoven og styrkede hans haand i Gud;

17 og han sagde til ham: Frygt ikke, thi min fader Sauls haand vil ikke ramme dig, og du skal være konge over Israel, og jeg vil være den næste efter dig, og min fader Saul veed ogsaa, at det vil gaa saaledes.

18 Saa sluttede de begge en pagt for Herrens aasyn og David blev i skoven, men Jonatan gik til sit hus.

19 Men Filisterne drog op til Saul i Gibea og sagde: Holder David sig ikke skjult hos os paa bjerghøjderne i skoven paa højen Hakila, som er syd for Heden?

20 Saa drag nu ned, o konge, efter hele din hjærtens lyst, og det bliver vor sag at overgive ham i kongens haand.

21 Saul svarede: Velsignede være i for Herren, at i har medlidenhed med mig!

22 Gaa nu, kjære, underretter eder endnu nøjere; kjender og seer, paa hvilket sted hans spor er, og hvem der har seet ham der; thi man har sagt mig, at han er meget listig;

23 beseer og tager kjende paa alle smuthuller, hvori han kan forstikke sig, og kommer atter til mig med sikker underretning, saa vil jeg drage med eder, og er han kun i landet, da vil jeg søge ham blandt Judas tusinder.

24 De rejste sig da og gik til Zif for Saul, og David og hans mænd vare i ørkenen Maon, i den flakke ørk sønden for heden.

25 Saul og hans mænd drog ud for at søge ham, og man meldte David det, og han steg ned af klippen og opholdt sig i ørken Maon, og da Saul hørte det, satte han efter David i ørken Maon.

26 Saul gik paa den ene side af bjerget, og David og hans mænd paa den anden side, og David skyndte sig, for at komme fra Saul; men Saul og hans mænd omringede David og hans mænd for at tage dem.

27 Men der kom et bud til Saul, som sagde: Skynd dig og kom, thi Filisterne har oversvømmet landet!

28 Saa vendte Saul tilbage fra at forfølge David og drog mod Filisterne; derfor kalder man dette sted: Klippen Maklekot.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31