Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 27de kapitel

David drager til Filisterne og boer i Jiklag

1 David tænkte hos sig selv: Engang vil jeg dog omkomme ved Sauls haand; intet er bedre for mig, end at jeg ganske undkommer til Filisternes land, saa Saul maa opgive haabet om at søge mig længer inden hele Israels landemærke, og jeg vil blive reddet fra hans haand.

2 Saa rejste David sig og gik med 600 mand, som han havde med sig, over til Akis, Maoks søn, som var konge i Gat,

3 og David boede hos Akis i Gat, han og hans mænd, hver med sit hus, og David med sine to hustruer: Jisreelitinden Akinoam og Karmelitinden Abigail, Nabals hustru.

4 Men da det blev meldt Saul, at David var flygtet til Gat, saa blev han ikke længer ved at søge ham.

5 Men David sagde til Akis: Dersom jeg har fundet naade for dine øjne, skulde man give mig plads i en af landstæderne, for at jeg kunde bo der; thi hvorfor skal din tjener bo hos dig i kongestaden?

6 Akis gav ham da samme dag Ziklag; derfor tilhører Ziklag end denne dag Judas konger. - 7 Tallet paa de dage, David boede i Filisternes land, var et aar og fire maaneder. -

8 David drog op med sine mænd, og de overfaldt Gesuriterne, Girsiterne og Amalekiterne; thi de boede i landet, som fra gammel tid hørte dem til, naar man kommer til Sur og lige til Ægyptens land.

9 David hærgede landet og lod hverken mand eller kvinde beholde livet, men han tog faar og oxer, æsler og kameler og klæder, og vendte tilbage og kom til Akis.

10 Og naar Akis sagde: Har i ikke gjort noget indfald idag, svarede David: Jo i sydlandet i Juda, og mod syd hos Jerakmekiterne og mod syd hos Keniterne;

11 men hverken mand eller kvinde lod David leve for at bringe dem til Gat, og han sagde, for at de ikke skal klage over os og sige: Saaledes har David gjort, og saaledes har det været hans skik, saalænge han har boet i Filisternes land.

12 Akis troede David og sagde: Han har gjort sig ganske forhadt af sit folk Israel, og han skal blive min tjener evindelig.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31