Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 29de kapitel

David sendes tilbage fra Filisternes lejr

1 Filisterne samlede alle deres lejre i Asek, og Israel lejrede sig ved den kilde, som er i Jisreel.

2 Filisternes høvdinger gik frem med deres hundreder og deres tusinder, og David og hans folk gik bagefter hos Akis.

3 Men Filisternes fyrster sagde: Hvad skulle disse Hebræer? Akis svarede Filisternes fyrster: Et det ikke David, Sauls, Israels konges, tjener, som har været hos mig dage ja aar, og jeg har ikke befundet noget hos ham fra den tid af, han faldt fra, og indtil denne dag.

4 Men Filisternes fyrster samledes om ham og sagde til ham: Lad denne mand vende tilbage og blive paa det sted, du har beskikket ham, og lad ham ikke drage ned med os i slaget, for at han ikke skal blive vor modstander i slaget; thi hvorved kunde han finde naade hos sin mægtige herre? mon ikke ved disse mænds hoveder?

5 Er det ikke den samme David, som de sang vexelsange om i dandsen og sagde: Saul sine tusinder slog, men David sine ti tusinder? -

6 Akis kaldte da David og sagde til ham: Saasandt Herren lever, er du redelig, og din indgang og udgang hos mig i lejren behager mig vel; thi jeg har intet ondt befundet hos dig fra den dag, du kom til mig, og indtil denne dag; men du behager ikke høvdingerne;

7 og nu, vendt tilbage og gaa med fred, og gjør ikke, hvad der mishager Filsternes høvdinger.

8 Da sagde David til Akis: Men hvad har jeg da gjort, og hvad har du befundet hos din tjener fra den tid, jeg stædtes hos din tjener fra den tid, jeg stædtes for dit ansigt, og indtil denne dag, siden jeg ikke maa komme og kjæmpe med min herre kongens fjender!

9 Akis svarede og sagde til David: Jeg veed det, thi for mine øjne er du god som en Guds engel; men Filisternes fyrster har sagt, lad ham ikke drage med os i slaget.

10 Men rejs du dig nu tidlig i morgen med din herres tjenere, som ere komne med dig, og naar i ere komne tidlig op og det bliver lyst, drager saa bort.

11 David og hans mænd rejste sig da tidlig for at drage bort om morgenen og vende tilbage til Filisternes land, men Filisterne droge op mod Israel.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31