Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 31de kapitel

Sauls fald

1 Filisterne kjæmpede mod Israeliterne, og Israels mænd flygtede for Filisterne, og de slagne faldt paa Gilboas bjerg,

2 og Filisterne indhentede Saul og hans sønner, og de nedlagde Sauls sønner Jonatan, Abinadab og Malkisua;

3 og da kampen blev svær for Saul, og bueskytterne traf ham, og han blev haardt saaret af dem,

4 sagde han til sin vaabendrager: Drag dit sværd og gjennembor mig, for at ikke disse uomskaarne skal komme, gjennembore og mishandle mig; men vaabendrageren vilde ikke, thi han frygtede saare. Saa tog Saul sit sværd og styrtede sig i det.

5 Da vaabendrageren saae, at Saul var død, styrtede han sig ogsaa i sit sværd og døde med ham.

6 Saa døde Saul og hans tre sønner og hans vaabendrager og alle hans mænd tillige paa samme dag. -

7 Men da Israels mænd, som vare hin sides dalen og hin sides Jordan saae, at Israels mænd vare flygtede, og Saul og hans sønner døde, forlode de stæderne og flygtede, og Filisterne kom og bleve i dem. -

8 Næste dag kom Filisterne for at plyndre de faldne, og de fandt Saul og hans tre sønner faldne paa Gilboas bjerg;

9 og de huggede hans hoved af og fratog ham hans vaaben, og Filisterne sendte bud omkring i landet, for at melde den glædelige efterretning i deres afgudshuse og for folket;

10 og de nedlagde hans vaaben i den store astartes tempel, og hans legeme naglede de paa betsans mur. -

11 Da indbyggerne i Jabes i Gilead hørte om, hvad Filisterne havde gjort ved Saul,

12 rejste hver stridbar mand sig, gik hele natten og tog Sauls og hans sønners legeme ned af Betsans mur, og de kom til Jabes og brændte dem der;

13 men deres ven toge de og jordede under en tamariske i Jabes, og de holdt faste i syv dage.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31