Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 4de kapitel

Israels nederlag. Pagtens ark tages af Filisterne. Elis og hans sønners død

1 Saumels Ord kom over hele Israel. Israel drog nemlig ud ved Ebeneger, men Filisterne havde lejret sig i Asek.

2 Filisterne ordnede sig mod Israel, slaget blev almindeligt, Israel blev slagen af Filisterne, og de nedlagde i aabent slag paa marken henved fire tusinde mand.

3 Saa kom folket til lejren, og Israels ældste sagde: Hvorfor har Herren slaget os idag for Filisterne? lad os tage Herrens pagts ark til os fra Silo, at den kan komme blandt os og frelse os af vore fjenders haand!

4 Folket sendte da bud til Silo, og de toge derfra Herrens pagts ark, den Almægtigste, som troner over tordenengle, og Elis to sønner, Hofni og Pinehas, vare der med Guds pagts ark.

5 Da Herrens pagts ark kom til lejren, opløftede hele Israel et stort frydeskrig, saa jorden rystede.

6 Da Filisterne hørte dette frydeskrig, sagde de: Hvad er det for et stort frydeskrig i Hebræernes lejr? Og de fik at vide, at Herrens ark var kommen i lejren.

7 Saa blev Filisterne bange, thi de sagde: Gud er kommen i lejren, og de sagde: Ve os, thi saadant er ikke skeet tilforn!

8 Ve os! thi hvem kan frelse os af disse vældige Guders haand, disse Guder, som sloge Ægypterne med al slags plage i ørken.

9 Fatter mod, værer mænd i Filister, at i ikke skal tjene Hebræerne, som de have tjent eder, men værer mænd og kjæmper!

10 Saa kjæmpede Filisterne, og Israel blev slagen, og de flygtede hver til sit telt, og der skete et meget stort nederlag, saa der faldt 30.000 fodfolk af Israel;

11 og Guds ark blev tagen, og Elis to sønner, Hofni og Pinehas, mistede livet.

12 Da løb en mand af Benjamin fra slagordenen og kom samme dag til Silo med sønderrevne klæder og jord paa sit hoved.

13 Da hankom, se, da sad Eli tankefuld paa sin stol ved siden af vejen, thi hans hjærte var forfærdet for Guds ark; og da manden kom for at forkynde det i staden, opløftede hele staden et skrig.

14 Da Eli hørte lyden af dette skrig, sagde han: Hvad er det for en tummel? men manden skyndte sig og kom og forkyndte Eli det.

15 Eli var da 98 aar gammel og hans øjne stode stive, saa han ikke kunde se.

16 Manden sagde til Eli: Det er mig, som er kommen fra slaget, og jeg er idag løbet fra slaget! Men han sagde: Hvad skete der da, min søn?

17 Da svarede han, som bragte budskabet: Israel tog flugten for Filisterne, og der skete et stort nederlag paa folket, og ogsaa dine to sønner, Hofni og Pinehas, mistede livet, og Guds ark blev tagen!

18 Men da han meldte om Guds ark, faldt han baglænds ned af stolen ved siden af porten, brækkede halsen og døde, thi manden var gammel og tung; men han havde dømt Israel i 40 aar. -

19 Men hans svigerdatter, Pinehas's hustru, var frugtsommelig go fødselen nær, og da hun hørte rygtet om, at Guds ark var tagen og hendes svigerfader og hendes mand vare døde, bøjede hun sig ned og fødte, thi veerne kom over hende;

20 og da hun skulde dø, sagde kvinderne, som stod om hende: Frygt ikke, thi du har født en søn; men hun svarede ikke go lagde det ikke paa hjærte;

21 men hun kaldte drengen Ikabod, idet hun sagde: Herligheden er flyttet fra Israel; fordi Guds ark var tagen og for hendes svigerfaders og mands skyld;

22 og hun sagde: Herligheden flytter fra israel, thi Guds ark er tagen!

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31