Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Pagtens ark i fjendevold

Det 5de kapitel

Pagtens ark i Dagontemplet. Filisternes plager

1 Filisterne havde taget Guds ark og bragte den fra Ebenezer til Asdod.

2 Derpaa toge Filisterne Guds ark og bragte den ind i Dagons hus og stillede den ved siden af Dagon.

3 Næste dag stod Asdoditerne tidlig op, og se, Dagon var falden paa sit ansigt til jorden foran Herrens ark. Saa toge de Dagon og satte ham paa sin plads.

4 Næste morgen stod de tidlig op, og se, Dagon var falden paa sit ansigt til jorden foran Herrens ark, men Dagons hoved og begge hans hænder vare afhugne paa dørtærsklen, kun hans store fiskekrop var tilbage.

5 Derfor træde Dagons præster og alle, som gaa ind i Dagons hus, ikke paa Dagons dørtærskel i Asdod end den dag i dag er. -

6 Men Herrens haand laa tungt paa Asdoditerne, han ødelagde dem og slog dem med takker i Asdod og dens landemærker.

7 Da mændene i Asdod saae, at det gik saaledes, sagde de: Israels Guds ark skal ikke blive hos os, thi hans haand hviler tungt paa os og vor gud Dagon.

8 De sendte da bud og samlede alle Filisternes fyrster hos sig, og sagde: Hvad skal vi gjøre ved Israels Guds ark? og de svarede: Lader Israels Guds ark bringes om til Gat; og de bragte Israels Guds ark derom.

9 Men da de havde bragt den derom, var Herrens haand mod staden med en meget stor forskrækkelse, han slog byens mænd, baade unge og gamle, og takkerne brød frem paa dem.

10 Saa sendte de Guds ark til Ekron; men da Guds ark kom til Ekron, raabte Ekroniterne og sagde: De bare Israels Guds ark om til mig for at slaa mig og mit folk ihjel.

11 Saa sendte de bud og samlede alle Filisternes fyrster og sagde: Sender Israels Guds ark bort, og lader den komme tilbage til sit sted, at han ikke skal slaa mig og mit folk ihjel, thi der var en dødsskræk over hele staden; Guds haand var meget tung der,

12 og mændene som ikke døde, bleve slagne med takker, og byens skrig steg lige til himlen.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31