Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 7de kapitel

Arken i Kirjat Jearim. Israel omvender sig og slaaer Filisterne

1 Saa kom mændene fra Kirjat Jearim, førte Herrens ark op og bragte den til Abinadabs hus paa højen, og de viede hans søn Eleasar til at vare paa Herrens ark.

2 Og fra den dag, arken blev sat i Kirjat Jearim, løb mange dage hen, saa det blev 20 aar, og hele Israels hus klagede sig efter Herren.

3 Da sagde Samuel til hele Israels hus: Dersom i omvende eder til Herren af eders ganske hjærte, saa skaffer de fremmede guder fra eder og astarterne, bereder eders hjærter for Herren og tjener ham alene, og da vil han frelse eder fa Filisternes haand!

4 Saa skaffede Israels børn Ba-alerne og Astarterne bort og tjente Herren alene.

5 Derpaa sagde Samuel: Samler hele Israel i Mispa, og jeg vil bede til Herren for ede!

6 De samledes da i Mispa, øste vand og udgød det for Herrens ansigt og de fastede denne dag og sagde der: Vi have syndet mod Herren! Og Samuel dømte Israels børn i Mispa. -

7 Da Filisterne hørte, at Israels børn havde samlet sig i Mispa, drog Filisternes fyrster op mod Israel, og da Israels børn hørte det, bleve de bange for Filisterne.

8 Og Israels børn sagde til Samuel: Hør ikke op med at raabe for os til Herren, vor Gud, at han frelser os fra Filisternes haand.

9 Saa tog Samuel et diende lam og bragte det helt som et brændoffer for Herren, og Samuel raabte til Herren for Israel og Herren svarede ham:

10 og da Samuel var ifærd med at ofre brændofret, rykkede Filisterne nærmere til slag med Israel; men Herren lod samme dag en svær torden trække op over Filisterne og forfærdede dem, saa de bleve slagne af Israel.

11 Saa drog israels mænd ud fra Mispa, forfulgte Filisterne og slog dem indtil nedenfor Betkar;

12 og Samuel tog en sten, satte den mellem Mispa og Sen og kaldte den Ebenezer, da han sagde: Hidindtil har Herren hjulpet os. -

13 Saa blev Filisterne ydmygede go kom ikke tiere over Israels landemærke, og Herrens haand var mod Filisterne, saalænge Samuel levede.

14 De stæder, som Filisterne havde taget fra Israel, kom tilbage til Israel, fra Ekron til Gat, og deres landemærke friede Israel af Filisternes haand. Men der var fred mellem Israel og Amoriterne.

15 Samuel dømte Israel, saalænge han levede,

16 og han drog aar for aar omkring til Betel, Gilgal og Mispa, og dømte Israel paa alle disse steder;

17 og naar han vendte tilbage til Rama, - thi der havde han sit hus - dømte han ogsaa der Israel, og der byggede han Herren et alter.

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31