Bibelen

II. De tolv historiske bøger
4. Samuels bog

Det 8de kapitel

Israel forlanger en konge trods Samuels advarsel

1 Da Samuel blev gammel, satte han sine sønner til dommere over Israel;

2 og hans førstefødte søn hed Joel, og hans anden hed Abia, og de dømte i Bersaba.

3 Men hans sønner vandrede ikke i hans veje, havde hang til gjerrighed, tog mod beskikkelser og bøjede retten. -

4 Da samlede alle Israels ældste sig go kom til Samuel i Rama,

5 og de sagde til ham: Se, du er bleven gammel, og dine sønner vandre ikke dine veje, saa sæt os nu en konge til at dømme os, ligesom alle andre folk.

6 Denne tale mishagede Samuel, da de sagde: Sæt os en konge til at dømme os, og Samuel bad til Herren.

7 Men Herren svarede Samuel: Adlyd folket i alt, h vad de sige til dig; thi det er ikke dig, de har forskudt, men det er mig, de har forskudt til at regjere over dem;

8 efter alle de gjerninger, de har gjort fra den dag, jeg førte dem op fra Ægypten, og indtil denne dag, saa de forlod mig og tjente andre guder, saaledes gjøre de ogsaa mod dig.

9 Men adlyd dem nu; kun maa du vidne alvorligt for dem og forklare dem kongens rettighed, som skal regjere over dem.

10 Derpaa sagde Samuel alle Herrens Ord til folket, som begjærede en konge af ham,

11 og han sagde til dem: Det vil blive kongens rettighed, som skal regjere over eder: eders sønner kan han tage og ansætte ved sine vogne og sine ryttere, og de skal løbe foran hans vogn;

12 til at ansætte dem som formænd for tusinder og for halvtredsindstyve, til at besørge hans pløjning og høst og holde hans krigstøj og vogntøj i stand;

13 og eders døtre kan han tage til at lave hans salver, til at koge og bage for ham;

14 og eders bedste agre, vingaarde go olivenhaver kan han tage og give sine tjenere,

15 og af eders sædearter og vingaarde kan han tage tiende og give sine hofmænd og tjenere;

16 og eders tjenere og tjenestepiger og eders bedste unge karle og eders æsler kan han tage og bruge til sit arbejde;

17 og eders smaakvæg kan han tage tiende af, og i skal blive hans tjenere;

18 og naar i samme dag raabe over eders konge, som i have valgt eder, da vil Herren ikke svare eder samme dag! -

19 Men folket vilde ikke høre efter Samuel, men de sagde til ham: Men lad os saa faa en konge,

20 og vi vil ogsaa have det ligesom alle andre folk, saa vor konge skal dømme os, drage i spidsen for os og føre vore krige. -

21 Saa hørte Samuel alle folkets ord, og han talede dem for Herrens øren;

22 men Herren sagde til Samuel: Adlyd dem og sæt dem en konge! Da sagde Samuel til Israels mænd: Gaaer hver til sin stad!

1 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31