Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 11te kapitel

David og Batseba

1 Da aaret var omme, ved den tid kongerne plejede at drage i krigen, sendte David Joab og sine tjenere med ham og hele Israel, og de ødelagde Ammoniterne og belejrede hovedstaden; men David blev i Jerusalem.

2 En aften rejste David sig fra sit leje og gik paa taget af kongeborgen, og fra taget saae han en kvinde, som badede sig, og hun var meget smuk af udseende.

3 David sendte da bud og udforskede om kvinden, om man sagde: Er det ikke Batseba, en datter af Eliam, Hetiten Urias hustru?

4 Saa sendte David bud og tog hende og lagde sig hos hende; og hun rensede sig af sin urenhed og vendte tilbage til sit hus.

5 Men kvinden blev frugtsommelig, og hun meldte David det og sagde: Jeg er frugtsommelig.

6 David sendte da det bud til Joab: Skik mig Hetiten Uria; og Joab sendte Uria til David.

7 Da Uria kom til ham, spurgte David, hvordan Joab og folket befandt sig, og hvordan det gik med krigen;

8 og David sagde til Uria: Gaa ned i dit hus og vask dine fødder; og da Uria gik ud af kongens hus, fulgte en gave fra kongen efter ham.

9 Men Uria lagde sig ved indgangen til kongens borg hos alle hans herres tjenere og gik ikke ned i sit hus.

10 Men meldte da David og sagde: Uria gik ikke ned i sit hus; og David sagde til Uria: Er du ikke komme fra en rejse, hvorfor gaaer du ikke ned i dit hus?

11 Men Uria sagde til David: Arken og Israel og Juda bo under telte, min herre Joab og min herres tjenere ligge i lejr paa aaben mark, og jeg skulde gaa i mit hus for at spise og drikke og ligge hos min hustru? saasandt du lever og din sjæl lever, om jeg gjør dette.

12 Da sagde David til Uria: Bliv da ogsaa her idag, saa vil jeg imorgen lade dig fare; og Uria blev denne og næste dag i Jerusalem;

13 og David indbød ham, han spiste og drak hos ham, og han berusede ham; men om aftenen gik han ud for at lægge sig paa sit leje hos sin herres tjenere; men han gik ikke ned til sit hus.

14 Om morgenen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria,

15 og han skrev saaledes i brevet: Stiller Uria foran, hvor kampen er haardest, og lader ham i skikken, at han kan blive slagen og dø.

16 Da Joab laa om staden, stillede han Uria paa et sted, hvor han vidste, der var stridbare folk;

17 og bymændene droge ud og kjæmpede mod Joab, og der faldt nogle af folket af Davids tjenere, og Hetiten Uria mistede ogsaa livet.

18 Saa sendte Joab bud og meldte David, hvorledes det gik med krigen,

19 og han befalede budet og sagde: Naar du er færdig med at fortælle kongen alting om krigen,

20 og kongens vrede da rejser sig, og han siger til dig: Hvorfor kom i staden saa nær under kampen? vidste i ikke, hvorledes de skyde fra muren?

21 hvem slog Abimelek, Jerubbesets søn? var det ikke en kvinde, som kastede et stykke af en møllesten paa ham fra muren, saa han døde i Tebez? hvorfor kom i da muren saa nær? saa skal du sige: Din tjener, Hetiten Uria, er ogsaa død!

22 Budet gik da og kom og meldte David alt, hvad Joab havde sendt ham for,

23 og budet sagde til David: Mændene fik overhaand og faldt ud imod os paa marken, men vi vare efter dem lige til indgangen af porten,

24 men bueskytterne skjøde paa dine tjenere fra muren, og der bleve nogle dræbte af kongens tjenere, og din tjener, Hetiten Uria, er ogsaa død.

25 Da sagde David til budet: Saaledes skal du sige til Joab: Lad ikke det, som er skeet, synes ondt for dine øjne; thi sværdet slaaer nu en, nu en anden, hold ved med kampen imod staden, saa du river den ned! Saaledes skal du opmuntre ham. -

26 Da Urias hustru hørte, at hendes mand Uria var død, sørgede hun over sin mand;

27 men da sørgetiden var omme, sendte David bud og tog hende til sit hus; go hun blev hans hustru og fødte ham en søn. Men Hvad David havde gjort, var ondt i Herrens øjne.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23