Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

Det 16de kapitel

Ziba og Sime-i. Absalons indtog i Jerusalem

1 Da David var gaaet lidt fra toppen af bjerget, se, da kom Mefibosets tjener Ziba ham imøde med et spand sadlede æsler, som bare 200 brød, 100 klaser tørrede druer, 100 stykker sommerfrugt og en vimpel vin;

2 og kongen sagde til Ziba: Hvad vil du med dette? Ziba svarede: Æslerne ere for kongens hus til at ride paa, brødet og frugten er til spise for svendene og vinen til at lædske den, som bliver mat i ørken.

3 Men kongen sagde: Hvor er din herres søn? og Ziba svarede kongen: Se, han blev i Jerusalem, thi han sagde: Idag skal Israels hus give mig min faders rige igjen.

4 Da sagde kongen til Ziba: Se, alt hvad Mefiboset haver, skal være dig! og Ziba svarede: Jeg har nedkastet mig for dig, lad mig finde naade for dine øjne, min herre konge!

5 Da David kom til Bakurim, gik en mand ud derfra af Sauls huses slægt; Sime-i var hans navn, og han var en søn af Gera, og han gik rask ud og bandede ham;

6 og han slog sten efter David go alle kong Davids tjenere, thi hele folket og alle heltene vare ved Davids højre og venstre side;

7 og saaledes sagde Sime-i, da han bandede ham: Herud, herud du blodmand, du skarns karl!

8 Herren har gjengjældt dig alt Sauls huses blod, du, som er kongen paa hans plads, og Herren gav riget i din søns, Absalons, haand, og se, nu er du i din ulykke, thi du er en blodmand.

9 Da sagde Zerujas søn, Abisaj til kongen: Hvorfor skal denne døde hund bande min herre kongen? Lad mig dog gaa over og skille ham af med sit hoved.

10 Men kongen sagde: Hvad har jeg med eder at skaffe, i Zerujas sønner! lad ham bande, thi Herren har sagt til ham: Band David! og hvem vil saa sige: Hvorfor gjorde du det?

11 og David sagde til Abisaj og alle sine tjenere: Se, min søn, som er af mit eget liv, han staaer mig efter livet, hvorfor da ikke ogsaa denne Benjaminit! lad ham være, lad ham bande! thi Herren har sagt det til ham.

12 Maaske Herren vil se til min elendighed, og Herren vil betale mig godt istedetfor hans forbandelse paa denne dag! -

13 Saa gik David go ahns mænd paa vejen, men Sime-i gik paa siden af bjerget tværtover for, og han gik og bandede og kastede med sten og slog med jordklumper tværtover for ham.

14 Men kongen og hele folket, som var med ham, drog mødige derind og vederqvægedes der.

15 Absalon og hele folket, Israels mænd, drog ind i Jerusalem, og Akitofel var med ham.

16 Men da Davids ven, Arkiten Husaj, kom til Absalon, sagde Husaj til Absalon: Kongen leve! Kongen leve!

17 Men Absalon sagdet til Husaj: Er det din kjærlighed mod din ven? hvorfor er du ikke gaaet med din ven?

18 Men Husaj sagde til Absalon: Nej! thi ham, som Herren og dette folk og alle Israels mænd har udvalgt, skulde jeg ikke være hans og blive hos ham?

19 og for det andet: Hvem skulde jeg tjene, hvis ikke den mands søn? Ligesm jeg har tjent din fader, saaledes vil jeg være for dig!

20 Derpaa sagde Absalon til Akitofel: Giver i nu raad, hvad skal vi gjøre?

21 Men Akitofel sagde til Absalon: Gaa ind til din faders medhustruer, som han har ladet tilbage for at passe huset, og naar hele Israel hører, at du har gjort afskyelig for din fader ,vil alle deres hænder blive stærke, som ere med dig.

22 De opslog da et telt for Absalon paa taget, og Absalon gk ind til sin faders medhustruer for hele Israels øjne.

23 Men de raad, Akitofel gav i disse dage, var, som om man havde spurgt Gud om en ting. Saaledes gjaldt hvert Akitofels raad baade for David og Absalon.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23