Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

Det 20de kapitel

Sebas oprør

1 Der var just et skarns menneske, som hed Seba, en søn af Bikri, en Benjaminit, og han stødte i basunen og sagde: Vi har ingen lod i David eller del i Isajs søn! hver Israels mand til sit telt!

2 Saa drog hver Israels mand op fra David efter Bikris søn Seba, men Judas mænd holdt sig til deres konge fra Jordan til Jerusalem. -

3 David kom til sit hus i Jerusalem, og kongen tog de ti medhustruer, som han havde ladet tilbage for at passe huset, og han satte dem i et hus i forvaring og forsørgede dem, men havde ikke omgang med dem, og de bleve indesluttede til deres dødsdag i enkestand.

4 Kongen sagde til Amasa: Sammenkald mig mændene af Juda til tredje dag, og stil dig saa her;

5 og Amasa gik for at sammenkalde Juda, men han lovede over den bestemte tid, han havde sat ham;

6 og David sagde til Abisaj: Nu vil Bikris søn Seba gjøre os en større ulykke end Absalon! tag derfor din herres tjenere go sæt efter ham, at han ikke skal finde faste stæder for sig, og slippe os af øje.

7 Saa drog Joabs mænd efter ham, samt livvagten og alle kjæmperne, og de drog ud fra Jerusalem for at forfølge Bikris søn Seba.

8 Da de vare ved den store sten, som er ved Gibron, kom Amasa dem imøde. Joab havde et belte over sine klæder, han havde paa, og over det var sværdbeltet gjort fast om hans lænder med klingen, og da han gik frem, faldt den ud.

9 Og Joab sagde til Amasa: Befinder du dig vel min broder? og han tog Amasa med den højre haand om skjæget for at kysse ham;

10 men Amasa tog sig ikke ivare for sværdet, som Joab havde i sin venstre haand, og det stødte han ham i livet, saa hans indvolde væltede ud paa jorden, og han stødte ham ikke anden gang, thi han døde. Men Joab og hans broder Abisaj forfulgte Bikris søn Seba.

11 En mand af Joabs svende blev staaende over ham, og han sagde: Hver som haver lyst til Joab, og hver, som haver lyst til David, følge Joab efter!

12 Men Amasa væltede sig i sit blod midt paa landevejen; og da en mand saae, at heel folket blev staaende, bragte han Amasa fra landevejen over paa marken og kastede et klæde over ham, eftersom han saae at enhver, der kom til ham, blev staaende.

13 Da han var bragt til side fra landevejen, gik hver mand forbi efter Joab for at forfølge Bikris søn Seba.

14 Men han drog gjennem alle Israels stammer til Abel og Bet Magaka og hele Berim; og de samledes og kom ogsaa efter ham;

15 og de kom og indesluttede ham i Abel i Bet Magaka, og de opkastede en vold mod staden, og den stødte op til formuren, og alle de folk, som vare med Joab, brød løs for at faa muren til at falde.

16 Men en forstandig kone raabte fra staden: Hører, hører, siger dog til Joab: Kom nær herhen, for at jeg kan tale med dig.

17 Saa gik han nærmere til hende, og konen sagde: Er du Joab? og han svarede: Ja! Da sagde hun til ham: Hør din tjenerindes ord! og han svarede: Jeg hører.

18 Hun sagde da saaledes: De skulde visselig have talet først og sagt: Man opfordrer Abel, og saaledes havde det været til ende;

19 jeg er en af Israels fredelige og trofaste stæder, og du søger at ødelægge en stad, en moderstad i Israel! hvorfor vil du opsluge Herrens arv?

20 Men Joab svarede og sagde: Langt, langt være det fra mig, at jeg vilde opsluge, at jeg vilde ødelægge!

21 saaledes er sagen ikke; thi en mand af Efraims bjerg, hvis navn er Seba, Bikris søn, har opløftet sin haand mod kongen, mod David; udlever ham alene, saa vil jeg drage fra staden. Da sagde konen til Joab: Se, hans hoved skal blive kastet ud til dig fra muren.

22 Saa kom konen til hele folket med sit kloge raad, og de huggede hovedet af Seba, Bikris søn, og kastede det ud til Joab: og han stødte i basunen, og de spredtes fra staden, hver til sit hjem, og Joab drog tilbage til Jerusalem til kongen.

23 Joab var over hele Israels krigshær; Benaja, Jojadas søn var over livvagten;

24 Adoram var Rentemester og Josafat, Akiluds søn, var historieskriver;

25 Seja var skriver; Zadok og Abjatar vare præster;

26 og Jairiten Ira var ogsaa præst hos David.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23