Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 4de kapitel

David straffer Isbosets mordere

1 Da Sauls søn hørte, at Abner var død i Hebron, sank hans hænder og hele Israel forfærdedes.

2 Men Sauls søn havde to høvdinger for hæren; den ene hed Baena og den anden Rekab, og de vare sønner af Beerotiten Rimmon af Benjamins børn; - thi Berrot blev ogsaa regnet til Benjamin;

3 og Beerotiterne vare flygtede til Gitajim og opholdt sig der som fremmede indtil denne dag. -

4 Jonatan, Sauls søn, havde ogsaa en søn, som var lam i fødderne; han havde været fem aar gammel, da rygtet om Saul og Jonatan kom fra Jisreel, og hans amme tog ham da og flygtede; men da hun skyndte sig paa flugten, faldt han og blev halt. Han hed Mefiboset. -

5 Beerotiten Rimmons sønner Rekab og Baena kom midt om dagen til Isbosets hus, og han sov just til middag.

6 De gik ind i huset, for at hente hvede, og stak ham i livet, og Rekab og hans broder Baena undkom.

7 De gik nemlig ind i huset, da han laa paa sit leje i sovekammeret, slog ham og dræbte ham og huggede hans hoved af, og de toge hans hoved med og gik ad vejen igjennem den slakke ørk hele natten;

8 og de bragte Isbosets hoved til David i Hebron, og de sagde til kongen: Se, her er hovedet af Isboset, en søn af din fjende Saul, som stod dig efter livet; men paa denne dag gav Herren min herre kongen hævn over Saul, og hans afkom.

9 Men David svarede Rekab og hans broder Baena, Beerotiten Rimmons sønner, og sagde til dem: Saasandt Herren lever, som friede min sjæl af al trængsel!

10 ham, som meldte mig og sagde: Se, Saul er død, og som i sine egne øjne bragte mig glædeligt budskab, ham greb jeg og slog ihjel i Ziklag, som for at give ham løn for hans budskab;

11 og naar disse ugudelige mennesker have dræbt en retfærdig mand i hans eget hus og i hans egen seng, skulde jeg da nu ikke kræve hans blod af eders haand og udrydde eder af jorden?

12 Og David gav sine svende befaling, og de dræbte dem, huggede hænder og fødder af dem og hængte dem op ved Hebrons dam; men Isbosets hoved toge de og begravede i Abners grav i Hebron.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23