Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 6te kapitel

Arken føres til Davids stad

1 David samlede atter alle udvalgte i Israel, 30.000,

2 og David rejste sig og gik med hele folket, som han havde med sig af Judas borgere, for at føre Guds ark op derfra, hvis navn kaldes Herrens, den Almægtigstes, navn, som sidder over tordenengle derpaa.

3 De førte Guds ark paa en ny vogn og toge den af Ahinadabs hus, som var paa højen; men Ussa og Akjo, Abinadabs sønner, førte den nye vogn.

4 Da de førte ham af Abinadabs hus paa højen tilligemed Guds ark, og Akjo gik foran arken,

5 dandsede David og hele Israels hus for Herrens ansigt med alle slags strængeleg af fyrretræ, harper, lyrer, haandpauker, klokkespil og bækkener. -

6 Da de kom til Nakons tærskeplads, lagde Ussa sin haand paa Guds ark og holdt paa den, fordi oxerne havde forladt sporet.

7 Da optændtes Herrens vrede imod Ussa, og Gud slog ham der for denne vrede, saa han døde der ved Guds ark.

8 Men David blev ilde tilfreds, fordi Herren havde gjort et saadant nederlag paa Ussa, og man kaldte indtil denne dag dette steds navn Perez Ussa.

9 David frygtede samme dag for Herren og sagde: Hvorledes skal Herrens ark komme til mig?

10 og David vilde ikke føre Herrens ark hen til sig i Davids stad, men han bragte den hen i gititen Obed Edoms hus;

11 og Herrens ark blev i Gititen Obed Edoms hus i tre maaneder, og Herren velsignede Obed Edom og hele hans hus.

12 Da man meldte kong David og sagde: Herren har velsignet Obed Edoms hus og alt, hvad hans er, for Guds arks skyld, gik David og førte Guds ark op fra Obed Edoms hus til Davids stad med glæde;

13 og, som de, der bare Herrens ark, gik 6 skridt, ofrede man en oxe og et fedelam,

14 og David dandsede af alle kræfter for Herrens ansigt, og han var ombæltet med en linned hagel.

15 Og David og hele Israels hus opførte Herrens ark med frydeskrig og basuneklang.

16 Da Herrens ark kom ind i Davids stad, saae Sauls datter Mikal ud af vinduet, og hun saae kong David springe og dandse for Herrens ansigt, og hun foragtede ham i sit hjærte. -

17 De bragte ogsaa Herrens ark og satte den paa sit sted under det telt, som David havde opslaaet til den, og David ofrede brændofre og takofre for Herrens ansigt,

18 og da David var færdig med at ofre brændofre og takofre, lyste han velsignelse over folket i Herrens, den Almægtigstes, navn;

19 og han uddelte blandt hele folket, hele Israels mængde, baade mænd og kvinder, en brødkage, et stykke oxesteg og en druekage til hver, og hele folket gik hver til sit hus. -

20 Da David kom hjem for at velsigne sit hus, gik Sauls datter Mikal ham imøde og sagde: Hvilken ære Israels konge idag har haft, da han idag blottede sig for sine tjeneres pigers øjne, som en af de løse folk ublu blotter sig.

21 Men David svarede Mikal: For Herrens ansigt, som udvalgte mig for din fader og for hele hans hus, saa han bød mig være en fyrste over Herrens folk, over Israel, for Herrens ansigt har jeg dandset,

22 og jeg vil endnu blive agtet ringere og blive ubetydelig i mine egne øjne og blive æret med de piger, du talede om. -

23 Men Mikal, Sauls datter, fik ingen børn, saalænge hun levede.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23