Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 8de kapitel

David undertvinger nabofolkene

1 SIdenefter slog David Filisterne og ydmygede dem og tog herskabstøjlen af Filisternes haand.

2 Han slog ogsaa Moab og maalte dem med snoren, idet han lod dem lægge sig ned paa jorden, og han udmaalte to snore til at dø og een snor til at beholde livet, saa Moabiterne bleve Davids tjenere, som betalte ham skat.

3 David slog ogsaa Hadadeser, Rekobs søn, konge i Zoba, da han drog op for at trække sin styrke tilbage, ved Eufratfloden,

4 og David tog 1.700 ryttere og 20.000 fodfolk fra ham, og David lammede alle stridsvogsheltene og beholdt kun 100 spand af dem.

5 Men Syrerne fra Damask kom for at hjælpe Zobas konge Hadadeser, og David slog 22.000 mand af Syrerne.

6 David lagde en befæstning i Damask i Syrien, og Syrerne bleve Davids tjenere, som betalte ham skat; og Herren frelste David, ivhor han drog hen.

7 David tog de guldskjolde, som vare hos Hadadesers tjenere, og bragte dem til Jerusalem;

8 og af Veta og Bertaj, som vare Hadadesers stæder, havde kong David taget en stor del kobber.

9 Da Hamats konge, To-i, hørte, at David havde slaaet hele Hadadesers hær,

10 sendte To-i sin søn, Joram, til kong David for at hilse ham og velsigne ham, fordi han havde ført krig med Hadadeser og slaaet ham - thi Hadadeser havde været To-is modstander i krigene - og han havde kar af sølv, guld og kobber med sig.

11 Ogsaa dem helligede kong David til Herren tilligemed det sølv og guld, som han havde helliget fra alle de hedninger, som han havde undertvunget,

12 fra Syrien nemlig, Moab, Ammoniterne, Filisterne go Amalekiterne, og af byttet, han havde taget fra Hadadeser, Rekobs søn, Zobas konge. -

13 David skaffede sig et navn, da han kom tilbage fra at slaa 18.000 Syrer i Saltdalen.

14 Han lagde befæstning i Edom, i hele Edom lagde han befæstninger, og alle Edomiter bleve Davids tjenere. Men Herren frelste David, ihvor han drog hen.

15 David var da konge over hele Israel, og David gjorde ret og skjel mod hele sit folk.

16 Joab,m Zerujas søn, var høvding for hæren; Josafat, Akiluds søn, var historieskriver;

17 Jadok, Akirobs søn, og Akimelek, Abjatars søn, var præster; og Seraja var skriver;

18 Benaja, Jojadas søn, stod over livvagten, og Davids sønner vare præster.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23