Bibelen

II. De tolv historiske bøger
5. Samuels bog

David som konge

Det 9de kapitel

David og Mefiboset

1 David sagde: Mon der er nogen tilbage af Sauls hus, saa vil jeg vise kjærlighed imod ham for Jonatans skyld.

2 Der var en tjener af Sauls hus, som hed Ziba, ham kaldte man til David, og kongen sagde til ham: Er du Ziba? og han svarede: Ja, din tjener.

3 Da sagde kongen: Er der endnu nogen mand tilbage af Sauls hus, saa vil jeg vise Guds kjærlighed imod ham; og Ziba svarede kongen: Der er endnu en søn af Jonatan, som er lam i fødderne.

4 Kongen sagde til ham: Hvor er han? og Ziba svarede kongen: Se, han er i huset hos Makir, Ammiels søn, i Lodebar.

5 Saa sendte kong David bud og hentede ham fra Makirs, Ammiels søns, hus i Lodebar;

6 og Mefiboset, en søn af Sauls søn, Jonatan, kom til David, faldt til jorden og nedkastede sig for ham; og David sagde: Mefiboset! og han svarede: Her er jeg, din tjener!

7 Da sagde David til ham: Du skal ikke frygte, thi jeg vil visselig vise kjærlighed imod dig for din fader Jonatans skyld, og jeg vil give dig alle din fader Sauls jorder igjen, og du skal altid spise ved mit bord.

8 Han nedkastede sig for ham og sagde: Hvad er din tjener, at du vender dig til en død hund, som jeg er!

9 Men David kaldte paa Ziba, Sauls svend, og sagde til ham: Alt, hvad Saul og hele hans hus har eiet, har jeg givet din herres søn;

10 og du, dine sønner og dine tjenere skulld edyrke jorden for ham og indavle det, og det skal være din herres søns underholdning, hvoraf han skal nære sig; men din herres søn, Mefiboset, skal altid spise ved mit eget bord. - Ziba havde 15 sønner og 20 tjenere. -

11 Men Ziba sagde til kongen: ALt, hvad min herre kongen befaler sin tjener, skal din tjener gjøre, og Mefiboset skal have sin underholdning fra mit bord som en af kongens sønner.

12 Mefiboset havde en lille søn, som hed Mika, og alle, som boede i Zibas hus, vare Mefibosets tjenere.

13 Men Mefiboset boede i Jerusalem, fordi han altid spiste ved kongens bord; men han var lam i begge sine fødder.

2 Samuels bog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23