Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Det 15de kapitel

Abiam og Asa regjere i Juda; Nadab og Baesa i Israel

1 I Nabats søns, kong Jeroboams attende aar blev Abiam konge over Juda.

2 Han regjerede tre aar i Jerusalem, og hans moder som hed Magaka, var en datter af Abisalom.

3 Han vandrede i alle sin faders synder, som han gjorde før ham, og hans hjærte var ikke fuldkommen hos Gud, som hans fader Davids hjærte.

4 Men for Davids skyld gav Herren hans Gud ham et lys i Jerusalem, saa han oprejste hans søn efter ham og lod Jerusalem bestaa;

5 fordi David havde gjort, hvad ret var for Herrens øjne, og var ikke vegen fra alt, hvad han havde befalet ham, alle hans livs dage, uden i den sag med Hetiten Uria. -

6 Der var krig mellem Roboam og Jeroboam alle hans livs dage. -

7 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Abiam og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike; samt krigen, der havde været mellem Abiam og Jeroboam.

8 Abiam laa hos sine fædre, og de begravede ham i Davids stad, men hans søn Asa blev konge i hans sted.

Asa konge i Juda

9 I Israels konge Jeroboams syvende aar blev Asa konge over Juda;

10 han regjerede 41 aar i Jerusalem, og hans farmoder som hed Magaka, var en datter af Abisalom.

11 Asa gjorde, hvad ret var i Herrens øjne, ligesom hans fader David;

12 han fordrev skjørlevnere af landet; han bortkskaffede de fæle afgudsbilleder, som deres fædre havde gjort;

13 sin farmoder Magaka afsatte han fra at være dronning, fordi hun havde sat et grueligt afgudsbillede i en offerlund; men Asa afhuggede hendes gruelige afgudsbillede og brændte det i Kedrons dal.

14 Med offerhøjene hørte de ikke op; dog var Asas hjærte fuldkommen hos Herren alle hans dage;

15 hvad hans fader havde helliget og hvad der ellers var helliget til Herrens hus, sølv, guld og redskaber, førte han derind.

16 Mellem Asa go Israels konge Baesa var der krig alle deres dage.

17 Israels konge Baesa drog mod Juda og befæstede Rama, for at formene enhver at drage ud fra eller ind til Judas konge Asa.

18 Saa tog Asa alt sølvet og guldet, som var tilbage af skattene i Herrens hus og af skattene i kongens hus, og gav det til sine tjenere, og kong Asa sendte dem til Syriens konge Benhadad, en søn af Tadrimon, Hesjons søn, som boede i Damask, og lod sige:

19 Der er et forbund mellem mig og dig, mellem min fader og din fader, se, jeg har sendt dig en gave, sølv og guld, gaa, bryd dit forbund med Israels konge Baesa, saa at han drager op fra mig!

20 Benhadad adlød kong Asa, sendte høvdingerne over de tropper, han havde, mod Israels stæder og hærgede Ijon, Dan, Abel, Bet Magaka og hele Gennesaret, foruden hele Naftalis land.

21 Da Baesa hørte det, lod han være at befæste Rama, og boede i Tirza.

22 Men kong Asa lod gjøre vitterligt i hele Juda: Her er ingen fritagen! og de førte stene og træ fra Rama, som Baesa havde befæstet den med, og med dem befæstede kong Asa Geba i Benjamin og Mispa.

23 Men alt det øvrige, der var at fortælle om Asa, al hans magt, alt, hvad han havde gjort, og de stæder, han befæstede, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike, undtagen at han paa sin alderdom var syg i fødderne.

24 Asa laa hos sine fædre og blev begraven hos sine fædre i sin fader Davids stad; og hans søn Josafat blev konge i hans sted.

Nadab konge i Israel

25 Jeroboams søn Nadab blev konge over Israel i Judas konge Asas andet aar, og han regjerede 2 aar over Israel.

26 Han gjorde, hvad ondt var for Herrens øjne, vandrede sin faders vej og i ahns synd, hvormed han bragte Israel til at synde.

27 Men Akias søn Baesa af Isaskars hus sammensvor sig mod ham, og Baesa slog ham ved Gibbeton, som tilhører Filisterne, da Nadab og hele Israel belejrede Gibbeton;

28 og Baesa slog ham ihjel i Judas konge Asas tredje aar, og blev konge efter ham.

29 Da han blev konge, slog han hele Jeroboams hus; og han lod ingen af Jeroboams blive tilbage, som drog aande, indtil han havde ødelagt ham, efter Herrens Ord, som han talede ved sin tjener Siloniten Akia;

30 for Jeroboams synders skyld, hvormed han havde syndet, og hvormed han havde bragt Israel til at synde, og den fortørnelse, hvormed han havde fortørnet Herren, Israels Gud. -

31 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Nadab, og alt, hvad han havde gjort, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike. -

32 Men der blev krig mellem Asa og Israels konge Baesa alle deres dage.

Baesa konge i Israel

33 I Judas konge Asas, tredje aar blev Akias søn Baesa konge over hele Israel i Tirza i 24 aar;

34 men han gjorde, hvad ondt var for Herrens øjne, vandrede Jeroboams vej og i hans synd, hvormed han havde bragt Israel til at synde.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22