Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Det 19de kapitel

Elia flygter for Jesabel. Herren aabenbarer sig for ham. Elia kalder Elisa til profet

1 Akab fortalte Jesabel alt, hvad Elia havde gjort, og hvorledes han havde dræbt alle profeterne med sværdet.

2 Saa sendte JEsabel bud til Elia og lod sige: Saadan og saadan, og hvad værre er gjøre guderne mod mig, om jeg ikke ved denne tid i morgen gjør din sjæl som en af deres sjæle!

3 Da han saae det, rejste han sig og gik for sit livs skyld og kom til Bersaba, som ligger i Juda, og der lod han sin dreng blive;

4 men han gik en dags rejse i ørken, kom og satte sig under et gyveltræ, ønskede sig døden og sagde: Det er nok! tag nu min sjæl, o Herre, thi jeg er ikke bedre end mine fædre!

5 Saa lagde han sig og sov under et gyveltræ; men se, en engel rørte ved ham og sagde til ham: Rejs dig og spis!

6 Da han saae op, se, da laa der ved hans hovedgjærde en kage, som var bagt paa gloende stene, og der stod en krukke vand, og han spiste og drak og lagde sig igjen.

7 Men Herrens engel kom igjen anden gang, rørte ved ham og sagde: Rejs dig og spis; thi ellers er vejen dig for lang!

8 Saa rejste han sig, spiste og drak og gik, styrket ved denne mad, 40 dage og 40 nætter til Guds bjerg Horeb.

9 Der gik han ind i en hule og blev der natten over; og se, Herrens Ord kom til ham og sagde til ham: Hvad bestiller du her Elia?

10 Han sagde: Jeg var sandelig nidkjær for Herren, Gud den Almægtigste, fordi Israels børn havde forladt din pagt, nedbrudt dine altere, ihjelslaget dine profeter med sværdet, og jeg er ene tilbage, og mit liv søge de at tage!

11 Han sagde: Gaa ud, og du skal staa paa bjerget for Herrens ansigt! Og se, Herren gik forbi; og en stor og stærk storm, som sønderrev bjergene og sønderrev klipperne, var foran Herren; men Herren var ikke i stormen; efter stormen kom et jordskjælv, men Herren var ikke i jordskjælvet;

12 efter jordskjælvet kom der en ild, men Herren var ikke i ilden; og efter ilden kom der en stille sagte susen;

13 og da Elia hørte den, skjulte han sit ansigt i sin kappe, gik ud og stod ved indgangen til hulen, og se, der kom en røst til ham og sagde: Hvad bestiller du her Elia?

14 Han svarede: Jeg var sandelig nidkjær for Herren, Gud den Almægtigste, fordi Israels børn havde forladt din pagt, nedbrudt dine altere, ihjelslaget dine profeter med sværdet, og jeg er ene tilbage, og mit liv søge de at tage! -

15 Men Herren sagde til ham: Gaa, vend tilbage ad din vej til ørken ved Damask, og du skal komme og salve Hasael til konge over Syrien,

16 Nimsis søn Jehu skal du salve til konge over Israel, og Safats søn Elisa fra Abel Mehola skal du salve til profet i dit sted;

17 og hvo, som undkommer fra Hasaels sværd, skal Jesu slaa ihjel, og hvo som undkommer fra Jehus sværd, skal Elisa slaa ihjel;

18 og jeg vil lade 7.000 blive tilbage i Israel, alle knæ nemlig, som ikke have bøjet sig for Ba-al, og hver mund, som ikke har kysset ham!

19 Saa gik han derfra og traf Safats søn Elisa, og som pjøjede med 12 spand oxer foran sig, og han var med det tolvte; og Elia gik over til ham og kastede sin kappe paa ham.

20 Da forlod han oxerne, løb efter Elia og sagde: Kjære! lad mig kysse min fader og min moder, saa vil jeg følge dig! Han svarede ham: Gaa og kom igjen; thi hvad har jeg gjort ved dig?

21 Saa gik han fra ham igjen, tog et spand oxer, ofrede dem, kogte kjødet ved aaget paa oxerne, gav folket det, og de spiste. Derpaa rejste han sig, fulgte Elia og tjente ham.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22