Bibelen

II. De tolv historiske bøger
6. Første konge-bog

Kong Salomons historie

Det 6te kapitel

Templets bygning

1 Aar 480 efter Israels børns udgang fra Ægyptens land, i maaneden Siv, som er den anden maaned, i det fjerde aar, efterat Salomon var bleven konge over Israel, byggede han huset for Herren.

2 Det hus, som kong Salomon byggede for Herren, var 60 alen langt, 20 alen bredt go 30 alen højt;

3 og der var et vaabenhus foran bygningens skib, som var 20 alen langt efter husets brede, og 10 alen bredt foran huset;

4 paa huset gjorde han vinduer, som vare lukkede med gitterværk;

5 og han byggede ved husets væg en omgang, som gik helt om med husets vægge baade om skibet og koret, og han indrettede sidekamre rundt omkring.

6 Den nederste omgang var 5 alen bred, den mellemste 6 alen bred, og den tredje 7 alen bred; thi han havde gjort afsætninger paa huset trindt omkring udvendig, for at de ikke skulde fæstes i husets vægge;

7 og da huset skulde rejses, blev det bygget af hele, tilførte sten, og hamre, øxer og alt jernværktøj hørte man ikke i huset, medens det rejstes.

8 Døren til den mellemste sidegang var paa den søndre side af bygningen, og ad en vindeltrappe kom man op i den mellemste omgang og fra den mellemste til den tredje,

9 og han byggede huset og fuldendte det og tækkede det med brædder og bjælker af cedertræ.

10 Dernæst byggede han omgangen om hele huset, og den var 5 alen høj, og han afbandt huset med cedertræ.

11 Herrens Ord kom til Salomon og sagde: Det er det hus, som du bygger!

12 Dersom du vil vandre i mine bud og holde mine love og iagttage alle mine befalinger, saa du vandrer efter dem, saa vil jeg stadfæste mit Ord paa dig, som jeg talede til din fader David,

13 og jeg vil bo midt iblandt Israels børn og ikke forlade mit folk Israel!

14 Salomon byggede altsaa huset og fuldendte det.

15 Han byggede nemlig husets vægge indvendig af cederplanker, og han beklædte det indvendig med træ fra husets gulv indtil hvor væggene naaede loftet, og husets gulv lagde han af fyrreplanker;

16 og han byggede 20 alen i bagenden af huset med cederplanker, baade gulv og vægge, og indrettede det indenfor til koret til det allerhelligste;

17 men huset foran, nemlig skibet, var 40 alen langt.

18 Cedertræet indvendig i huset var prydet med snitværk af knopper og udsprungne blomster. Det var altsammen cedertræ; Sten saae man ikke.

19 Koret indrettede han indvendig i huset for der at sætte Herrens pagts ark.

20 Foran koret, som var 20 alen langt, 20 alen bredt og 20 alen højt og beslaget med purt guld, beklædte han alteret med cedertræ;

21 og Salomon beslog huset indvendig med purt guld, og han trak guldkjæder foran koret, og det beslog han med guld.

22 Hele huset beslog han med guld, indtil han blev færdig med hele huset, og hele alteret, som var foran koret, havde hanbeslaget med guld.

23 I koret stillede han to tordenengle af oliventræ, ti alen høje.

24 Tordenenglens ene vinge var 5 alen og dens anden vinge 5 alen lang; der var 10 alen fra enden af den ene vinge til enden af den anden.

25 Den anden tordenengel var 10 alen; begge tordenengle vare af samme maal og form.

26 Den ene tordenengel var 10 alen høj og ligesaa den anden;

27 og han satte tordenenglene midt i huset indentil, og de udbredte vingerne, og den ene tordenengels vinge naaede til den ene væg, og den andens vinge naaede til den anden væg, men midt i huset naaede den ene vinge den anden;

28 og tordenenglene beslog han med guld.

29 Paa alle væggene i huset anbragte han udskaaret snitværk af tordenengle, palmer og udsprungen blomster baade inden og udenfor.

30 Husets gulv beslog han med guld baade inden og udenfor.

31 TIl indgangen i koret gjorde han fløjdøre af oliventræ, og karnisten over dørstoplerne udgjorde den femte part af væggen.

32 Paa de to fløjdøre af oliventræ anbragte han snitværk af tordenengle, palmer og udsprungne blomster og beslog dem med guld og overdrog tordenenglene og palmerne med guld.

33 Ligeledes havde han ved indgangen til skibet sat dørstopler af oliventræ paa fjerdedelen af væggen,

34 og de to fløjdøre vare af fyrretræ; den ene dør havde to blade, som kunde slaaes op, og den anden dør havde ligeledes to blade, som kunde slaaes op,

35 og han havde udskaaret tordenengle, palmer og udsprungne blomster og beslaaet dem med guld, som var afpasset efter billedværket.

36 Derpaa byggede han den inderste forgaard af 3 rader hugne sten og een rad cederbjælker.

37 I det fjerde aar var grunden bleven lagt til Herrens hus i maaneden Siv;

38 og i det ellevte aar i maaneden Bul, som er den ottende maaned, havde han huset færdigt med al dets indretning og tilbehør, og han byggede paa det i 7 aar.

Første Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22