Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 1ste kapitel

Akasjus regjerning. Elia lader ild falde ned fra himlen

Akasja, konge i Israel

1 Akabs søn Akasja blev konge over Israel i Samaria, i Judas konge Josafats syttende aar, og han var konge over Israel i to aar.

2 Han gjorde, hvad ondt var for Herrens øjne, vandrede i sin faders og moders vej og i Jeroboams, Nebats søns, vej, der havde bragt Israel til at synde;

3 han dyrkede Ba-al og tilbad ham og fortørnede Herren, Israels Gud, ligesom hans fader havde gjort. -

4 Efter Akabs død faldt Moab fra Israel.

5 Akasja faldt gjennem gitteret for hans sal i Samaria og blev sengeliggende; og han sendte bud og sagde til dem: Gaaer og adspørger Ekrons Gud Beelzebud, om jeg skal beholde livet i denne sygdom. -

6 Men Herrens engel sagde til Tisbiten Elia: Rejs dig, gaa Samarias konges bud imøde og siig til dem: Mon det er, fordi der ingen Gud er i Israel, i gaa hen at adspørge Ekrons Gud Beelzebud?

7 Derfor, saa siger Herren: Den seng, du har lagt dig paa, skal du ikke rejse dig af; thi du skal visselig dø! og Elia gik.

8 Da budene kom tilbage til ham, sagde han til dem: Hvorfor ere i vendte om?

9 De svarede: En mand gik os imøde og sagde til os: Gaaer, vender tilbage til kongen, som har sendt eder, og i skal sige til ham: Saa siger Herren: Mon det er, fordi der ingen Gud er i Israel, du har sendt bud for at adspørge Ekrons Gud Beelzebud? derfor, den seng, du har lagt dig paa, skal du ikke rejse dig af, thi du skal visselig dø!

10 Han sagde til dem: Hvordan saae den mand ud, som gik eder imøde og talede disse ord til eder?

11 De svarede ham: Det var en haarrig mand med et læderbælte om sine lænder. Han sagde da: Det er Tisbiten Elia;

12 og han sendte en høvedsmand for 50 med hans 50 mand til ham; og han drog op til ham; men se, han sad paa toppen af bjerget, og han sagde til ham: Du Guds mand, kongen byder dig, stig ned!

13 Men Elia svarede høvedsmanden for de 50 mand saaledes: Er jeg en Guds mand, da falde ild fra himlen og fortære dig og dine 50 mand! og der faldt ild fra himlen og fortærrede ham og hans 50 mand.

14 Men han sendte atter en anden høvedsmand for 50 med hans 50 mand til ham, og han tog ordet og talede saaledes til ham: Du Guds mand, saa siger kongen: Stig strax herned!

15 Da svarede Elia og sagde til ham: Er jeg en Guds mand, da falde ild fra himlen og fortære dig og dine 50 mand! og Guds ild faldt ned fra himlen og fortærrede ham og hans 50 mand.

16 Men han sendte atter tredje gang en høvedsmand over 50 med hans 50 mand, og den tredje høvedsmand for de 50 drog op, kom og nedbøjede sig paa sine knæ for Elia, bad ham ydmyg og sagde til ham: Du Guds mand! lad dog min sjæl og disse dine 50 tjeneres sjæle være dyrebare i dine øjne;

17 se, ild faldt ned fra himlen og fortærrede de to forrige høvedsmænd over 50 og deres 50 mand, men nu, lad min sjæl være dyrebar i dine øjne! -

18 Og Herrens engel sagde til Elia: Drag ned med ham, du skal ikke frygte for ham! Saa rejste han sig og drog ned med ham til kongen;

19 og til ham sagde han: Saa siger Herren: Fordi du sendte bud for at adspørge Ekrons Gud Beelzebud, som om der ingen Gud var i Israel, hvis Ord man kunde spørge, skal du ikke rejse dig af den seng, hvorpaa du har lagt dig; thi du skal visselig dø!

20 og han døde efter Herrens Ord, som Elia havde talet, og Joram blev konge i hans sted i Judas konge Jorams, Josafats søns, andet aar; thi selv havde han ingen søn.

21 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Akasia, og hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25