Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 13de kapitel

Joakas og Joas regjere i Israel. Elisa paa sottesengen og i graven

Joakas konge i Israel

1 I Akasjas søns Joas', Judas konges, tre og tyvende aar, blev Jehus søn Joakas konge over Israel i Samaria i 17 aar.

2 Han gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, vandrede i Jeroboams, Nebats søns, synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde, og han vendte sig ikke derfra.

3 Saa optændtes Herrens vrede mod Israel, og han gav dem i Syriens konge Hasaels, og i Hasaels søn Benhadads vold i alle dage.

4 Men Joakas bad ydmygt til Herren, og Herren hørte ham; thi han saae Israels trængsel, thi Syriens konge trængte dem;

5 og Herren gav Israel en frelser, saa de slap ud fra Syriens haand, og Israels børn boede som forhen i deres hjem;

6 dog vendte de sig ikke fra Jeroboams huses synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde, i dem vandrede de, og offerlunden blev ogsaa staaende i Samaria.

7 Men der var ikke blevet tilbage af Joakas' folk uden 50 ryttere, 10 vogne og 10.000 fodfolk, thi Syriens konge havde lagt dem øde og gjort dem som støv til at træde paa.

8 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Joakas og alt, hvad han gjorde, og om hans magt, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

9 Joakas laa hos sine fædre, og de begravede ham i Samaria, og hans søn Joas blev konge i hans sted.

Joas konge i Israel

10 I Judas konge Joas' syv og tredivte aar blev Joakas' søn Joas konge over Israel i Samaria i 16 aar.

11 Han gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne; han vendte sig ikke fra Jeroboams, Nebats søns, synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde; i dem vandrede han.

12 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Joas og alt, hvad han gjorde, og om hans magt, og hvorledes han kjæmpede mod Judas konge Amazia, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

13 Joas laa hos sine fædre, og Jeroboam sad paa hans trone, og Joas blev begraven i Samaria hos Israels konger.

14 Elisa laa i en sygdom, hvoraf han døde. Israels konge Joas tog ned til ham, græd for hans ansigt og sagde: Min fader, min fader, Israels vogn og hans ryttere!

15 Men Elisa sagde til ham: Tag en bue og pile! Saa tog han en bue og pile.

16 Derpaa sagde han til Israels konge: Spænd buen med din haand! saa spændte han den, og Elisa lagde sine hænder paa kongens hænder.

17 Dernæst sagde han: Luk det østre vindue op! saa lukkede han det op. Derpaa sagde Elisa: Skyd! saa skjød han; og han sagde: En frelsespil fra Herren, en frelsespil mod Syrerne! og du skal slaa Syrerne i Asek, indtil du gjør ende paa dem! -

18 Derpaa sagde han: Tag pilene! saa tog han dem; og han sagde til Israels konge: Slaa dem mod jorden! og han slog tre gange, men saa holdt han op.

19 Da blev den Guds vred paa ham og sagde: Havde du slaaet 5 eller 6 gange,, da skulde du have slaaet Syrerne, til du havde gjorde ende paa dem, men nu skal du slaa Syrerne tre gange.

20 Saa døde Elisa, og de begravede ham. Men en trop Moabiter kom ind i landet, først paa aaret.

21 Nogle vare just ved at begrave en mand, og se, da de saae troppen, kastede de manden i Elias grav; men da manden kom derind og rørte ved Eliass ben, blev han levende igjen og stod paa sine ben.

22 Syriens konge Hasael trængte Israel, saalænge Joakas levede;

23 men Herren var dem naadig, forbarmede sig over dem og vendte sig til dem for hans pagt med Abraham, Isak og Jakob, og han vilde ikke ødelægge dem, og han havde heller ikke endnu forskudt dem fra sit ansigt.

24 Syriens konge Hasael døde, og hans søn Benhadad blev konge efter ham.

25 Joakas' søn Joas tog de stæder tilbage fra Benhadad, Hasaels søn, som han havde taget fra hans fader Joakas i krigen; Joas slog ham tre gange og tog Israels stæder tilbage.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25