Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 14de kapitel

Amazja og Asarja regjere i Juda, Jeroboam den anden i Israel

Amazja konge i Juda

1 I Israels konge Joas, Joakas' søns andet aar, blev Amazja, en søn af Judas konge Joas konge.

2 Han var 25 aar gammel, da han blev konge, og regjerede 29 aar i Jerusalem; hans moder, som hed Joadan, var fra Jerusalem.

3 Han gjorde, hvad ret var for Herrens øjne, dog ikke som hans fader David, men han gjorde i alle maader, som hans fader Joas havde gjort;

4 kun højene bleve ikke afskaffede; folket ofrede endnu og bragte røgelse paa højene. -

5 Da han havde befæstet sig i riget, dræbte han dem af sine tjenere, som havde slaaet kongen, hans fader, ihjel.

6 Men mordernes børn dræbte han ikke, efter hvad skrevet er i Mose lovbog, som Herren bød og sagde: Forældre maa ikke miste livet for børnenes skyld, og børn maa ikke miste livet for forældrenes skyld, men hver skal dø for sin synd. -

7 Han slog 10.000 af Edomiterne i Saltdalen; han tog Sela i krigen, og man kaldte den Jokteel indtil denne dag.

8 Derpaa sendte Amazja bud til Israels konge Joas, som var en søn af Jehus søn Joakas, og lod sige: Velan, lad os se hinanden under øjne!

9 Men Israels konge Joas sendte bud til Judas konge Amazja og lod sige: Tornebusken paa Libanon sendte bud til Libanons ceder og lod sige: Giv min søn din datter til ægte; men et ivldt dyr paa Libanon gik over og nedtraadte tornebusken.

10 Du har slaaet Edom, derfor hovmoder dit hjærte sig; behold æren og bliv hjemme; hvorfor vil du indlade dig med ulykken og falde, du og Juda med dig!

11 Men da Amazja ikke vilde høre, drog Israels konge Joas op, og han og Judas konge Amazja saae hinanden under øjne i Betsemes, som tilhører Juda.

12 Juda blev slagen af Israel, og hver flygtede hjem;

13 og Israels konge Joas fangede Judas konge Amazja, som var en søn af Akasjas søn Joas, i Betsemes, og han drog ind i Jerusalem og nedbrød 400 alen af muren i Jerusalem ved Efraims port til hjørneporten.

14 Og han tog alt guld og sølv, og alle karene, som fandtes i Herrens hus og i kongens husskat, samt gidsler, og saa drog han tilbage til Samaria.

15 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Joas, hvad han gjorde, og om hans magt, og hvorledes han førte krig med Judas konge Amazja, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

16 Joas laa hos sine fædre og blev begraven i Samaria hos Israels konger, og hans søn Jeroboam blev konge i hans sted.

17 Judas konge Amazja, Joas' søn, levede 15 aar, efterat Israels konge Joas, Joakas' søn, var død. -

18 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Amazja, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

19 De sammensvor sig mod ham i Jerusalem, og han flygtede til Lakis; men de sendte nogle efter ham til Lakis og dræbte ham der.

20 Saa førte de ham paa heste, og han blev begraven i Jerusalem hos sine fædre i Davids stad. -

21 Men hele Judas folk tog Asarja, da han var 16 aar gammel, og gjorde ham til konge i hans faders, Amazjas, sted.

22 Han befæstede Elat og lagde den atter til Juda, efterat kongen laa hos sine fædre.

Jeroboam den anden konge i Israel

23 I Judas konge Amazja Joas' søns femtende aar, blev Israels konge Jeroboam Joas' søn konge over Israel i Samaria i 41 aar.

24 Han gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, han vendte sig ikke fra alle Jeroboams, Nebats søns, synder, hvormed han havde bragt Israel til at synde.

25 Han indtog igjen Israels landemærke fra man kommer til Hamat indtil det døde hav, efter Herrens, Israels Guds Ord, som han havde talet ved sin tjener profeten Jonas Amittajs søn, som var fra Gat Hahefer.

26 Thi Herren havde seet, at Israels nød var meget bitter; det var ude med den bundne, ude med den forladte, og der var ingen hjælper for Israel;

27 og Herren havde ikke sagt, at han vilde udslette Israels navn under himlen; men han frelste dem ved Jeroboams Joas' søn.

28 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Jeroboam, og alt, hvad han gjorde, og om hans magt, hvorledes han kjæmpede og atter lagde Damask og Hamat til Juda ved Israel, det er jo beskrevet i Israels kongekrønike.

29 Men Jeroboam laa hos sine fædre, hos Israels konger, og han søn Zakarja blev konge i hans sted.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25