Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Akas konge i Juda

Det 16de kapitel

Kong Akas' ugudelige regjering.

1 I Pekas, Remaljas søns, syttende aar blev Akas, en søn af Judas konge Jotam, konge.

2 Akas var 20 aar gammel, da han blev konge, og han regjerede 16 aar i Jerusalem, men han gjorde ikke, hvad ret var for Herren hans Guds øjne, som hans fader David.

3 Han vandrede Israels kongers vej; han ofrede endog sin søn efter de hedningers afskyelige skikke, som Herren havde uddrevet for Israels børn.

4 Han ofrede og bragte røgelse paa højene, bakkerne og under alle grønne træer. -

5 Da drog Syriens konge Rezin og Israels konge Peka, Remaljas søn, i krig mod Jerusalem og belejrede Akas, men de kunde ikke tage den.

6 Paa denne tid tog Syriens konge Rezin Elat tilbage til Syrien; han jog Jøderne ud af Elat, og Syrerne kom til Elat og nedsatte sig der indtil denne dag.

7 Men Akas sendte bud til Assyriens konge Tiglat-Pileser og lod sige: Jeg er din tjener og din søn. Drag op, frels mig af Syriens konges og af Israels konges haand, thi de have rejst sig mod mig;

8 og Akas tog sølvet og guldet, som fandtes i Herrens hus og kongens husskab, og sendte det som en gave til Assyriens konge.

9 Assyriens konge adlød ham, drog op mod Damask, tog den, og førte dem bort til Kir; men Rezin havde han dræbt. -

10 Saa gik kong Akas for at møde Assyriens konge Tiglat-Pileser i Damask, og han saae alteret, som var i Damask, og kong Akas sendte præsten Uria en tegning og model af alteret efter alt dets arbejde;

11 og præsten Uria byggede et alter; efter alt det, kong Akas havde sendt ham fra Damask, havde præsten Uria indrettet alteret, indtil kong Akas kom fra Damask.

12 Da kongen kom fra Damask, synede han alteret; og kongen traadte frem for alteret og ofrede paa det.

13 Han antændte sit brændoffer og madoffer, udgød sit drikoffer og stænkede blodet af de takofre, han havde, paa alteret.

14 Men kobberalteret, som stod for Herrens ansigt, flyttede han fra huset, at det ikke skulde staa mellem hans alter og Herrens hus, og han satte det paa den nørre side af sit alter;

15 og kong Akas gav præsten Uria denne befaling: Paa højalteret skal du antænde brændofret om morgenen, madofret om aftenen, kongens brændoffer og hans madoffer, og hele landets folks brændoffer, deres madoffer og deres drikofre, og alt blodet af brændofret og al blodet af slagtofret skal du stænke paa det; men hvad der skal gjøres af kobberalteret, vil jeg betænke mig paa.

16 Præsten Uria gjorde alt, hvad kong Akas befalede ham.

17 Kong Akas brækkede indfatningerne fra fodstykkerne og tog kjedlerne af dem; og havet tog han ned af kobberoxerne, der stod under det, og satte det paa et stengulv;

18 men den bedækkede sabbatsgang, som de havde tilbygget templet, og den ydre indgang for kongen, anbragte han inde i Herrens hus for kongen af Assyriens skyld. -

19 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Akas, og hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

20 Akas laa hos sine fædre og blev begraven hos sine fædre i Davids stad, og hans søn Ezekia blev konge i hans sted.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25