Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 20de kapitel

Ezekias sygdom. Hans forfængelighed. Hans død.

1 Paa denne tid blev Ezekia dødssyg, og profeten Jesaja, Amoz' søn, gik ind til ham og sagde: Saa siger Herren: Beskik dit hus, thi du skal dø og ikke leve!

2 Da vendte han sig om til væggen, bad til Herren og sagde:

3 Herre, kjære! Kom dog i hu, hvorledes jeg har vandret for dig i sandhed og med et retskaffent hjærte; hvad godt er for dine øjne, har jeg gjort! og Ezekia græd meget stærkt. -

4 Men Jesaja var ikke gaaet ud af den mellemste forgaard, da Herrens Ord kom til ham og sagde:

5 Vend tilbage, og du skal sige til Ezekia, mit folks fyrste: Saa siger Herren, din fader Davids Gud: Jeg har hørt din bøn og seet dine taarer! se, jeg helbreder dig! iovermorgen skal du gaa op i Herrens hus!

6 og jeg vil lægge 15 aar til dine dage, jeg vil redde dig og denne stad af Assyriens konges haand og beskjærme denne stad for min skyld og for min tjener Davids skyld!

7 Derpaa sagde Jesaja: Henter en figenkage! og de hentede den og lagde den paa bylden, og han beholdt livet.

8 Derpaa sagde Ezekia til Jesaja: Hvad er tegnet paa, at Herren vil helbrede mig, og at jeg iovermorgen skal gaa op i Herrens hus?

9 Jesaja sagde: Dette skal være dig tegnet fra Herren paa, at Herren vil gjøre, som han har sagt: Skal skyggen gaa 10 streger frem, eller gaa 10 streger tilbage?

10 Ezekia svarede: Det er ingen sag for skyggen, at gaa 10 streger frem, men ikke at skyggen gaaer 10 streger tilbage.

11 Saa raabte profeten Jesaja til Herren, og han førte skyggen paa Akas' solskive 10 streger tilbage, som den var gaaet ned.

12 Paa denne tid havde Baladans søn Berodak Baladan, konge i Babel, sendt brev og gaver til Ezekia, fordi han havde hørt, at kongen havde været syg.

13 Ezekia hørte dem med glæde og viste dem hele sit skatkammer, sølvet, guldet, de vellugtende urter, den bedste olie, hele sit rustkammer og alt, hvad der fandtes i hans skatte; der var intet i hans hus og i hele hans rige, som Ezekia ikke viste dem. -

14 Da kom profeten Jesaja til kong Ezekia og sagde til ham: Hvad have disse mænd sagt, og hvorfra ere de komne til dig? Ezekia svarede: De ere komne fra det fjerne land Babel.

15 Derpaa sagde han: Hvad have de seet i dit hus? Ezekia svarede: De have seet alting i mit hus; der var intet i mine skatte, som jeg ikke viste dem.

16 Da sagde Jesaja til Ezekia: Hør Herrens Ord:

17 Se, de dage skal komme, da alt, hvad der er i dit hus, og hvad dine fædre have samlet indtil denne dag, skal føres til Babel; de rskal intet blive tilbage, siger Herren;

18 af dine sønner, som nedstamme fra dig, som du skal avle, skal man tage nogle, og de skal blive kammertjenere i Babels konges slot!

'

19 Ezekia sagde til Jesaja: Godt er det Herrens Ord, som du har talet, og han sagde: Er det ikke godt, naar der bliver fred og sikkerhed i mine dage!

20 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Ezekia og hele hans magt, og om hvad han gjorde, og den dam og den vandledning, hvorved han førte vandet til staden, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

21 Ezekia laa hos sine fædre, og han ssøn Manasse blev konge i hans sted.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25