Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 21de kapitel

Manasse og Amon regjere i Juda.

1 Manasse var 12 aar gammel, da han blev konge, og han regjerede 55 aar i Jerusalem. Hans moder hed Kfziba.

2 Han gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, efter de hedningers stygge gjerninger, som Herren havde uddrevet for Israels børn;

3 han byggede igjen de høje, som hans fader Ezekia havde forstyrret, han rejste altere for Ba-al, indrettede en offerlund, ligesom Israels konge Akab havde gjort, og tilbad hele himlens hær og dyrkede dem.

4 Han byggede ogsaa altere i Herrens hus, hvorom Herren havde sagt: I Jerusalem vil jeg sætte mit navn;

5 han byggede altere for hele himlens hær i begge forgaardene ved Herrens hus.

6 Han ofrede sin søn i ilden; han var en dagvælger og spaaede af slanger, og han ansatte dødningmanere og sandsigere; og han gjorde meget ondt for Herrens øjne til at fortørne ham med;

7 han satte et Astartebillede, som han havde gjort, i templet, hvorom Herren havde sagt til David og hans søn Salomon: I dette hus og i Jerusalem, som jeg har udvalgt af alle Israels stammer, vil jeg sætte mit navn evindelig;

8 og jeg vil ikke mere lade Israels fod vandre fra landet, som jeg har givet deres fædre, naar de kun vare paa at gjøre alt, hvad jeg har befalet dem, og efter hele denlov, som min tjener Mose bød dem.

9 Men de havde ikke hørt, og Manasse forførte dem til at gjøre det værre end de hedninger, som Herren havde ødelagt for Israels børn. -

10 Da talede Herren ved sine tjenere, profeterne, og sagde:

11 Fordi Judas konge Manasse har gjort disse stygge gjerninger og har gjort værre end alt, hvad Amoriterne gjorde, som vare før ham, og han har ogsaa bragt Juda til at synde ved hans fæle afguder;

12 derfor, saa siger Herren, Israels Gud: Se, jeg fører en ulykke over Jerusalem og over Juda; hver som hører derom, for begge hans øren skal det ringe.

13 Jeg vil spænde Samarias maalesnor og Akabs huses blylod over Jerusalem, og jeg vil udslette Jerusalem, som man afvisker et fad og stiller det omvendt;

14 og jeg vil forlade det overblevne af min arv og give dem i deres fjenders vold, og de skal blive til rov og bytte for alle deres fjender;

15 fordi de gjorde, hvad ondt var i mine øjne, og fortørnede mig fra den dag, deres fædre gik ud fra Ægypten, og indtil denne dag. -

16 Manasse udøste ogsaa saare meget uskyldigt blod, indtil han fyldte Jerusalem dermed fra den ene ende til den anden, foruden hans synd, hvormed han bragte Juda til at synde, saa de gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne.

17 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Manasse, og alt, hvad han gjorde, og hans synd, som han begik, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

18 Manasse laa hos sine fædre og blev begraven i en have ved hans hus, nemlig i Ussas have; og hans søn Amon blev konge i hans sted.

Amon konge i Juda

19 Amon var 22 aar gammel, da han blev konge, og han regjerede i 2 aar i Jerusalem. Hans moder, som hed Mesullemet, var en datter af Haruz fra Jotba.

20 Han gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, ligesom hans fader Manasse havde gjort;

21 han vandrede alle de veje, hans fader havde vandret, tjente de fæle afguder, som hans fader havde dyrket, og tilbad dem;

22 han forlod Herren, hans fædres Gud, og vandrede ikke Herrens vej. -

23 Amons tjenere sammensvore sig mod ham og dræbte kongen i hans hus;

24 men landets folk slog alle dem, som havde sammensvoret sig mod kong Amon, og landets folk satte hans søn Josia til konge i hans sted.

25 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Amon, og hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

26 Men jordede hami hans grav i Ussas have, og han søn Josia blev konge i hans sted.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25