Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

'Josia, konge i Juda

Det 22de kapitel

Josia tjener Herren. Loven findes.

1 Josia var 8 aar gammel, da han blev konge, og han regjerede 31 aar i Jerusalem. Hans moder, som hed Jedida, var en datter af Adaja fra Boskat.

2 Han gjorde, hvad ret var for Herrens øjne, han vandrede i alle maader sin fader Davids vej og veg hverken til højre eller venstre.

3 I kong Josias attende aar sendte kongen skriveren Safan, som var en søn af Azalja, Mesullams søn, til Herrens hus og sagde:

4 Gaa op til ypperstepræsten Hilkia og lad ham samle i en sum de penge, som ere indkomne i Herrens hus, som dørvogterne have samlet af folket,

5 og de skulle give dem til arbejdsfolkene, som ere beskikkede ved Herrens hus, og de skal give det til dem, som udfører arbejdet i Herrens hus, til at istandsætte husets brøst:

6 til tømmermændene, bygmestrene og murfolkene, og til at kjøbe tømmer og hugne sten til at istandsætte huset;

7 dog skal man ikke tage regnskab af dem for de penge, som gives i deres haand; thi de skal handle paa tro og love.

8 Ypperstepræsten Hilkia sagde til skriveren Safan: Jeg har fundet lovens bog i Herrens hus! og Hilkia gav Safan bogen, og han læste den.

9 Saa kom skriveren Safan til kongen, bragte kongen svar og sagde: Dine tjenere har samlet pengene, som fandtes i Herrens hus, og de gav dem til arbejdsfolkene, som ere beskikkede ved Herrens hus.

10 Skriveren Safan meldte kongen og sagde: Præsten Hilkia har givet mig en bog; og Safan læste den for kongen.

11 Men da kongen hørte ordene i lovens bog, sønderrev han sine klæder;

12 og kongen befalede præsten Hilkia, Safans søn Akikam, Mikajas søn Akbor, skriveren Safan og kongens tjener Asaja og sagde:

13 Gaaer hen og adspørger Herren for mig, for folket og for hele Juda om denne bogs Ord, som er funden; thi det er en stor Herrens vrede, som er optændt imod os, fordi vore fædre ikke have hørt efter denne bogs Ord, saa de gjorde efter alt, hvad der var skrevet for os.

14 Saagik præsten Hilkia, Akikam, Akbor, Safan og Asaja til profetinden Hulda, som var gift med Sallum, der var en søn af Tikva, Harhas' søn, og havde opsyn med klædekammeret, og hun boede i det andet kvarter i Jerusalem, og de talede til hende. -

15 Hun sagde til dem: Saa siger Herren, Israels Gud: Siger den mand, som sendte eder til mig:

16 Saa siger Herren: Se, jeg fører en ulykke over denne stad og over dens indbyggere, nemlig alle de Ord i bogen, som Judas konge har læst.

17 Fordi de forlode mig og bragte røgelse til andre guder til at fortørne mig med alle deres hænders gjerning, er min vrede optændt mod dette sted, og den vil ikke slukkes;

18 men til Judas konge, som sendte eder for at adspørge Herren, skal i sige saaledes: Saa siger Herren, Israels Gud: Hvad de Ord angaaer, som du har hørt,

19 da, fordi dit hjærte blev blødt, og du ydmygede dig for Herrens ansigt, da du hørte, hvad jeg har talet imod dette sted og dets indbyggere, at de skal blive til ødelæggelse og forbandelse, og du sønderrev dine klæder og græd for mit ansigt, saa har jeg ogsaa hørt det, siger Herren;

20 se, derfor vil jeg samle dig til dine fædre, og du skal gaa i din grav med fred, og dine øjne skal ikke se al den ulykke, som jeg vil føre over dette sted! - Dette svar bragte de kongen.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25