Bibelen

II. De tolv historiske bøger
7. Anden konge-bog

Det 24de kapitel

Jojakim, Jojakin og Jedekia regjere over Juda. En del af Judas folk føres til Babel.

1 I hans dage var Babels konge Nebukadnezar draget op, og Jojakom, blev hans tjener i tre aar; men saa vendte han om og faldt fra ham;

2 og Herren sendte Kaldæernes, Syrernes, Moabiternes og Ammoniternes tropper imod ham, og sendte dem mod Juda til at ødelægge ham efter Herrens Ord, som han havde talet ved sine tjenere, profeterne.

3 Visselig gik det Juda saaledes efter Herrens befaling, saa han bortkastede dem fra sit ansigt for Manasses synders skyld, efter alt, hvad han havde gjort;

4 ogsaa for det uskyldige blod, som han havde udgydt, da han fyldte Jerusalem med uskyldigt blod; derfor vilde Herren ikke forlade.

5 Hvad der iøvrigt var at fortælle om Josakim, og alt, hvad han gjorde, det er jo beskrevet i Judas kongekrønike.

6 Jojakim laa hos sine fædre, og hans søn Jojakin blev konge i hans sted.

7 Men kongen af Ægypten drog ikke tiere ud af sit land; thi Babels konge havde indtaget alt, hvad der havde tilhørt kongen af Ægypten, fra Ægyptens bæk til Eufratfloden.

'Jojakin, konge i Juda

8 Jojakin var 18 aar gammel, da han blev konge; og han regjerede i 3 maaneder i Jerusalem, hans moder, som hed Nekusta, var en datter af Elnatan fra Jerusalem.

9 Han gjorde, hvad ondt var i Herrens øjne, i alle maader, som hans fader havde gjort.

10 Paa denne tid drog Babels konge Nebudkanezars tjenere mod Jerusalem, og staden kom under belejring;

11 og Babels konge Nebudkanezar kom selv mod staden, da hans tjenere belejrede den;

12 men Judas konge kong Jojakin, hans moder, hans tjenere, høvdinger og hofmænd gik ud til Babels konge, og Babels konge tog ham til fange i sin regjernings ottende aar;

13 og han udførte derfra alle skattene i Herrens hus og i kongens hus; han brækkede alt guldtøj af, som Israels konge Salomon havde anbragt i Herrens tempel, ligesom Herren havde sagt;

14 og han bortførte hele Jerusalem, nemlig alle fornemme, alle krigsfolk, ti tusinde mand, alle tømmermænd og smede, og der blev ingen tilbage uden den menige almue.

15 Han bortførte Jojakin til Babel; og kongens moder, kongens hustruer, hans hofmænd og de mægtige i landet lod han vandre som fanger fra Jerusalem til Babel;

16 og alle krigsfolk, 7.000 i tallet, 1.000 tømmermænd og smede, som alle vare i krigen øvede karle; og Babels konge førte dem i fangenskab til Babel;

17 og Babels konge satte hans farbroder Matanja til konge i hans sted og forandrede hans navn til Zedekia.

Zedekia, konge i Juda

18 Zedekia var 21 aar gammel, da han blev konge, og han regjerede 11 aar i Jerusalem. Hans moder, som hed Hamutal, var en datter af Jeremja fra Libna.

19 Han gjorde, hvad ondt var for Herrens øjne, i alle maader, som Jojakim havde gjort;

20 thi det gik saaledes med Jerusalem og Juda for Herrens vrede, indtil han forkastede dem fra sit aasyn, og Zedekia faldt fra Babels konge.

Anden Kongebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25