Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Kong Davids historie.

Det 10de kapitel

Kong Sauls død.

1 Filisterne kjæmpede mod Israeliterne og Israels mænd flygtede for Filisterne, og de slagne faldt paa Gilboas bjerg;

2 og Filisterne forfulgte Saul og hans sønner, og de nedlagde Sauls sønner Jonatan, Abinadab og Malkisua;

3 og da kampen blev haard for Saul, og bueskytterne traf ham og han blev saaret,

4 sagde han til sin vaabendrager: Drag dit sværd og gennembor mig, for at ikke disse uomskaarne skal komme og mishandle mig; men vaabendrageren vilde ikke; thi han frygtede saare. Saa tog Saul sit sværd og styrede sig i det.

5 Da vaabendrageren saae, at Saul var død, styrtede han sig ogsaa i sit sværd og døde.

6 Saa døde Saul og hans tre sønner og hele hans hus tillige. -

7 Men da alle Israels mænd i dalen saae, at de vare paa flugten, og at Saul og hans sønner vare døde, forlode de deres stæder og flygtede; og Filisterne kom og bleve i dem. -

8 Næste dag kom Filisterne for at plyndre de faldne, og de fandt Saul og hans sønner faldne paa Gilboas;

9 og de plyndrede ham, de toge hans hoved og vaaben og sendte bud omkring i deres land for at melde den glædelige efterretning ved deres afgudsstøtter og for folket;

10 og de nedlagde hans vaaben i deres gudehus, men hans hjerneskal naglede de paa Dagons tempel. -

11 Da alle i Jabes i Gilead havde hørt alt, hvad Filisterne havde gjort mod Saul,

12 rejste hver stridbar mand sig, tog Sauls og hans sønners legemer, bragte dem til Jabes, jordede deres ben under Terebinten i Jabes og holdt faste i 7 dage. -

13 Saul døde da i den utroskab, han havde vist mod Herren, mod det Herrens Ord, som han ikke havde holdt men endog havde tyet til dødningemanere for at adspørge dem;

14 men Herren havde han ikke adspurgt; saa lod han ham dø og overførte riget til Isajs søn David.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29