Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 13de kapitel

Arken føres til Obed Edoms hus.

1 David holdt raad med høvdingerne for tusinder og hundreder og med alle fyrsterne,

2 og David sagde til hele Israels forsamling: Dersom eder godt synes, om det er fra Herren vor Gud, lad os saa sende bud allevegne til vore brødre, som ere tilbage i alle Israels lande, og med dem til præsterne og Leviterne i deres overdrevs stæder, for at de kan samle sig hos os;

3 og lad os føre vor Guds ark om til os; thi vi have ikke søgt den i Sauls dage.

4 Hele forsamlingen sagde, man skulde gjøre saaledes, thi denne sag var ret for hele folkets øjne.

5 David samlede da hele Israel fra Sihor i Ægypten, til man kommer til Hamat, for at føre Guds ark fra Kirjat Jearim;

6 og David og hele Israel drog op til Ba-alat til Kirjat Jearim, som hører Juda til, for at føre Gud Herrens ark op derfra, han som sidder over tordenengle, han, hvis navn bør paakaldes.

7 De førte Guds ark paa en ny vogn fra Abinadabs hus, ug Ussa og Akjo førte vognen;

8 men David og hele Israel dandsede af al kraft for Guds aasyn med sange, harper, lyrer, haandpauker, bækkener og lure.

9 Da de kom til Kidons tærskeplads, rakte Ussa sin haand ud for at holde paa arken, fordi oxerne havde forladt sporet.

10 Da optændtes Herrens vrede imod Ussa, og han slog ham, fordi han havde lagt sin haand paa arken, og han døde der for Guds aasyn.

11 Men David blev ilde tilfreds, fordi Herren havde gjort et saadant nederlag paa Ussa, og man kaldte indtil denne dag dette steds navn Perez Ussa. -

12 David frygtede samme dag for Gud og sagde: Hvorledes skal jeg bringe Guds ark til mig?

13 og David førte ikke arken hen til sig i Davids stad, men han bragte den hen i Gititen Obed Edoms hus;

14 og Guds ark blev ved Obed Edoms hus tre maaneder i hans hus, og Herren velsignede Obed Edoms hus og alt, hvad han havde.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29