Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 14de kapitel

Davids hus. Hans sejer over Filisterne.

1 Kong Huram i Tyrus sendte bud til David og cedertræ, murfolk og tømmermænd for at bygge ham et hus.

2 Da mærkede David, at Herren havde stadfæstet ham som konge over Israel, thi hans rige blev højt ophøjet for hans folk Israels skyld.

3 David tog endnu hustruer i Jerusalem, og David avlede endnu sønner og døtre;

4 og det er navnene paa de sønner, han havde i Jerusalem: Sammua, Sobab, Natan, Salomon,

5 Jibkar, Elpelet,

6 Noga, Nefeg, Jafia,

7 Elisama, Beljada og Elifelet.

8 Da Filisterne hørte, at David var blevet salvet til konge over hele Israel, drog alle Filisterne op for at søge David, og da David hørte det, drog han ud mod dem.

9 Men Filisterne vare komne og udbredte sig i Jættedalen.

10 Da adspurgte David Gud og sagde: Skal jeg drage op mod Filisterne, og vil du give dem i min haand? og Herren sagde til ham: Drag op, og jeg vil give dem i din haand!

11 De drog op til Ba-al Prazim, og der slog David dem, og David sagde: Gud har adspredt mine fjender ved min haand, som vandet adskilles; derfor kaldte man dette steds navn Ba-al Prazim.

12 Der lode de deres guder i stikken, og David bød det, og de bleve brændte op i ilden. -

13 Men Filisterne kom endnu engang og udbredte sig i dalen.

14 Da David atter adspurgte Gud, sagde Gud til ham: Du skal ikke drage op efter dem, vend dig fra dem og kom over dem ligeoverfor Morbærlunden,

15 og naar du hører en susen fare over toppen af morbærtræerne, da skal du drage i slag, thi da er GUd gaaet ud foran dig for at slaa Filisternes lejr.

16 David gjorde da, som Gud havde befalet ham, og de slog Filisternes lejr fra Gibeon til Geser;

17 og Davids navn kom ud over alle landene, og Herren lagde frygt for ham paa alle hedninger.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29