Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 15de kapitel

Arken føres til Davids stad.

1 David byggede sig huse i Davids stad og beredte sted for Guds ark og udslog et telt for den.

2 Derpaa sagde David: Ingen kan bære Guds ark uden Leviterne, thi dem har Herren udvalgt til at bære Guds ark og tjene ham evindelig. -

3 Saa samlede David hele Israel til Jerusalem for at føre Herrens ark op til sit sted, som han havde beredt til den;

4 og David samlede Arons børn og Leviterne.

5 Af Kahats børn var Uriel fyrsten og hans brødre var 120.

6 Af Meraris børn var Asaja fyrsten, og hans brødre var 220.

7 Af Gersoms børn var Joel fyrsten, og hans brødre var 130.

8 Af Elizafans børn var Semaja fyrsten, og hans brødre var 200.

9 Af Hebrons børn var Eliel fyrsten, og hans brødre vare 80.

10 Af Ussiels børn var Amminadab fyrsten, og hans brødre vare 112.

11 David kaldte præsterne Zadok og Abjatar og Leviterne Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel og Amminadab

12 og sagde til dem: I ere fæderne hoveder blandt Leviterne; helliger eder og eders brødre og fører Herrens, Israels Guds, ark op til det sted, jeg har beredt den!

13 Fordi i ikke gjorde det forrige gang, har Herren vor Gud gjort et nederlag imellem os, thi vi havde ikke søgt ham, som ret var.

14 Saa helligede præsterne og Leviterne sig til at føre Herrens, Israels Guds, ark op;

15 og Levi børn bare Guds ark, ligesom Mose havde befalet efter Herrens Ord, paa deres skuldre med bærestængerne over dem.

16 David bød Leviternes øverster at stille deres brødre, som vare sangere, med strengeleg, lyrer nemlig, harpger og bækkener for at istemme til at hæve røsten med glæde.

17 Leviterne stillede da Joels søn Heman og af hans brødre Berekjas søn Asaf og Kusajas søn Etan af deres brødre Merariderne;

18 og tilligemed deres brødre af anden rang Zakarja, Ben, Jaesiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Magaseja, Mattitja, Eliflehn, Mikneja, Obed Edom og Jegiel, som vare dørvogtere.

19 Heman, Esaf og Etan vare nemlig sangere, som lod sig høre med kobberbækkener;

20 men Zakarja, Jaelsiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Magaseja og Benaja med lyrer i jomfrutoner;

21 og Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed Edom, Jegiel og Asasja med harper i bas til at synge for;

22 og Kenanja var formand blandt Leviterne i at tone, og han lærte dem at tone for, thi han forstod det;

23 men Berekja og Elkana vare dørvogtere ved arken;

24 og præsterne Sebanja, Josafat, Netanel, Amasaj, Zakarja, Benaja og Elieser blæste i lurene foran Guds ark, men Obed Edom og Jekia vare dørvogtere ved arken.

25 David, Israels ældste og høvdingerne for tusinde gik derpaa for at føre Herrens pagtes ark op fra Obed Edoms hus med glæde;

26 og naar Gud hjalp Leviterne, som bare Herrens pagtes ark, ofrede de 7 oxer og 7 væddere.

27 David var iført en Muselins kappe, ligesom alle Leviterne, der bare arken, og sangerne og Kenanja, der tonede for blandt sangerne; men David havde en linned hagel paa. -

28 Saa førte hele Israel Herrens pagts ark op med fryderaab under lyden af basuner, lure og bækkener, og de lod sig høre paa lyrer og harper.

29 Men da Herrens pagts ark kom til Davids stad, kiggede Sauls datter Mikal ud af vinduet og saae kong David dandse og lege paa strenge, og hun foragtede ham i sit hjærte.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29