Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 18de kapitel

David undertvinger nabofolkene.

1 Sidenefter slog David Filisterne, han ydmygede dem og tog Gat og dens aflæggere fra Filisterne.

2 Han slog og Moabiterne, og Moabiterne blev Davids tjenere, som betalte ham skat.

3 David slog og Zobas konge Hadareser ved Hamat, da han drog for at stille sin krigsmagt ved Eufratfloden;

4 David tog 1000 spand heste, 7000 ryttere og 20.000 fodfold fra ham, og David lammede alle Spandene, og beholdt kun 100 spand af dem.

5 Syrerne fra Damask kom for at hjælpe Zobas konge Hadareser, men David slog 22.000 mand af Syrerne;

6 og han lagde besætning i Damask i Syrien, og Syrerne bleve Davids tjenere, som betalte ham skat, og Herren frelste David, ihvor han drog hen.

7 David tog de guldskjolde, som vare hos Hadaresers tjenere, og bragte dem til Jerusalem;

8 men fra Tibkat og Kun, som vare Hadaresers stæder, havde David taget en meget stor del kobber; deraf gjorde Salomon kobberhavet, støtterne og kobberkarrene.

9 Da Hamats konge To-u hørte, at David havde slaaet hele Zobas konge Hadaresers hær,

10 sendte han sin søn Hadoram til kong David for at hilse ham og velsigne ham, fordi han havde kjæmpet med Hadareser og slaaet ham; - thi Hadareser havde været To-us modstander i krigen, - og han havde alle slags kar af guld, sølv og kobber med sig.

11 Ogsaa dem helligede kong David for Herren, tilligemed det sølv og guld, han havde taget fra alle hedninger, nemlig fra Edom, Moab, Ammoniterne, Filisterne og Amalekiterne.

12 Zerajas søn Abisaj havde nemlig slaaet Edomiterne i Saltdalen, 18.000,

13 og han lagde besætning i Edom, og alle Edomiterne bleve Davids tjenere; men Herren frelste David, ihvor han drog hen.

14 David var da konge over hele Israel, og han gjorde ret og skjel mod hele sit folk, -

15 Joab, Zerujas søn, var høvding over hæren, Josafat, Akiluds søn, var historie-skriver;

16 Zadok, Akitubs søn, og Abimelek, Abjatars søn, var præster, og Savsa var skriver;

17 Benaja, Jojadas søn, var over livvagten, og Davids sønner vare de første ved kongens haand.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29