Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 20de kapitel

Davids sejre over Ammoniterne og Filisterne.

1 Da aaret var omme, ved den tid, kongerne plejede at drage i krig, førte Joab krigshæren ud, ødelagde Ammoniternes land og kom og belejrede hovedstaden; men David blev i Jerusalem, og Joab slog hovedstaden og forstyrrede den.

2 Men David tog deres konges krone af hans hoved, og han fandt, den vejede et centner guld, og der var en kostbar sten i den, og den blev sat paa Davids hoved, og han bortførte svært bytte fra staden.

3 Men folket, som var i den, førte han ud, og han søndersled dem med save, jerntærskeslæder og øxer, og saaledes gjorde David ved alle Ammoniternes stæder. Derpaa vendte David med hele folket tilbage til Jerusalem.

4 Siden efter stod der et slag i Geser med Filisterne, og Hussatiten Sibkaj slog da Sisaj, som var af Jætteslægten, og de bleve ydmygede.

5 Der stod endnu et slag mod Filisterne, og Jagirs søn Elkanan slog Lakmi, en broder til Gatiten Goliat, og hans spydstage var som en væverbom.

6 Der stod endnu et slag i Gat, og der var en lang mand, som havde 6 fingre og tæer på hver haand og fod, 24 i tallet, og han var ogsaa af jætteslægten,

7 og han haanede Israeliterne; men Jonatan, en søn af Davids broder Simea, slog ham.

8 Disse vare af jætteslægten i Gat, og de faldt for Davids og hans tjenere haand.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29