Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 22de kapitel

Davids forberedelse til tempelbygningen.

1 David bød at samle de fremmede i Israels land, og han satte stenhuggere til at hugge sten til at bygge Guds hus;

2 og han beredte en mængde jern til søm til dørene i portene og til forbindinger, og kobber i mængde, saa der var ingen vægt derpaa,

3 og cedertræ uden tal; thi Sidonierne og Tyrierne havde bragt David en mængde cedertræer;

4 thi David sagde: Min søn Salomon er ung og blødhjertet, og huset, som skal bygges for Herren, skal være overmaade stort, navnkundigt og berømmeligt i alle lande; derfor lad mig forberede det for ham; og David beredede en mængde før sin død;

5 og han kaldte sin søn Salomon, og bød ham at bygge huset for Herren Israels Gud.

6 David sagde til Salomon: Min søn! det var i mit hjærte at bygge Herren min Guds navn et hus;

7 men Herrens Ord lød saaledes til mig: Blod i mængde har du udøst, store krige har du ført, du skal ikke bygge mit navn et hus; thi meget blod har du udøst for mit ansigt paa jorden;

8 se, en søn fødes dig; han skal blive en hvilens mand, og jeg vil give ham hvile for alle hans fjender trindt omkring; thi Salomon skal han hedde; og fred og ro vil jeg give Israel i hans dage;

9 han skal bygge mit navn et hus; han skal være mig en søn, og jeg vil være ham en Fader, og jeg vil stadfæste hans riges trone over Israel evindelig.

10 Nu, min søn! Herren være med dig, og du skal have lykke med dig og bygge Herren din Guds hus, saaledes som han har talet om dig.

11 Herren vil visselig give dig indsigt og forstand og give dig befaling over Israel, for at du skal holde Herren din Guds lov.

12 Da skal du være lykkelig, naar du tager iagt at gjøre efter alle love og bud, som Herren befalede Mose til Israel; vær trøstig og frimodig, du skal ikke frygte og ikke ræddes!

13 se, i min fattigdom har jeg beredt til Herrens hus 100.000 centner guld, 1.000.000 centner sølv; kobber og jern, som der ikke er vægt paa, thi der er en mængde af det, og træ og stene har jeg beredt, og du maa endnu lægge mere til.

14 Du har mange for dig, som kan gjøre arbejdet, stenhuggere, murfolk og tømmermænd til at hygge sten og træ, og alle, som har indsigt i al slags arbejde

15 i guld, sølv, kobber og jern, og der er intet tal paa dem. Gjør dig rede og udfør det, og Herren skal være med dig. -

16 David bød alle fyrsterne i Israel at hjælpe hans søn Salomon:

17 Er ikke Herren, eders Gud, med eder? han har givet eder rolighed trindt omkring, thi han har givet landets indbyggere i min haand, og landet er Herren og hans folk underlagt;

18 saa hengiver nu eders hjærte og sjæl til at søge Herren eders Gud; rejser eder og bygger Gud Herrens helligdom til at føre Herrens pagts ark og Guds hellige kar ind i huset, som skal bygges for Herrens navn.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29