Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 25de kapitel

Sangerne.

1 David og krigshøvdingerne udtog til tjenesten af Asafs, Hemans og Jedutuns børn, som profeterede til lyrer, harper og bækkener, og de bleve talte til deres gjerning efter deres embede.

2 Af Asafs sønner: Sakkur, Josef, Netanja og Asarela; disse vare sønner af Asaf under Asaf, som profeterede under kongen;

3 af Jedutuns: Gedalja, Zeri, Jesaja, Kasabja og Mattitja, sex sønner af Jedutun under deres fader Jedutun, som profeterede til harpen til at takke og prise Herren;

4 af Hemans: Hemans sønner vare Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir og Makaziot.

5 Alle disse vare sønner af Heman, som var kongens seer i Guds Ord, til at opløfte hornet, og GUd gav Heman 14 sønner og 3 døtre.

6 Alle disse vare under deres fader Asaf, Jedutun og Heman i sangen i Herrens hus med bækkener, lyrer og harper i tjenesten i Guds hus efter kongens indretning;

7 og tallet paa dem tilligemed deres brødre, som vare oplærte i Herrens sang, alle mestre, vare 288.

8 De kastede lod om embederne i fællig, den ringeste med den største, mesteren med lærlingen.

9 Den første lod kom ud for Asaf og faldt paa Josef; den anden faldt paa Gedalja samt hans brødre og sønner, af hvilke der vare 12;

10 den tredje paa Sakkur, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

11 den fjerde var Jizri, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

12 den femte paa Netanja, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

13 den sjette paa Bukkia, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

14 den syvende paa Jesarela, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

15 den ottende paa Jesaja, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

16 den niende paa Mattanja, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

17 den tiende paa Sime-i, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

18 den ellevte paa Azarel, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

19 den tolvte paa Kasabja, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

20 den trettende paa Subael, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

21 den fjortende paa Mattitja, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

22 den femtende paa Jeremot, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

23 den sextende paa Hananja, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

24 den syttende paa Josbekasa, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

25 den attende paa Hanani, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

26 den nittende paa Malloti, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

27 den tyvende paa Eliata, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

28 den en og tyvende paa Hotir, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

29 den to og tyvende paa Giddalti, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

30 den tre og tyvende paa Makaziot, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12;

31 den fire og tyvende paa Romamti-Eser, hans sønner og brødre, af hvilke der vare 12.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29