Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 28de kapitel

Davids sidste rigsdag om tempelbygningen.

1 David samlede i Jerusalem alle høvdinger i Israel, stamfyrsterne, formændene for skifterne, som tjente kongen, høvdingerne for tusinder og hundreder, dem, som havde tilsyn med kongens og hans sønners ejendomme og hjorder, tilligemed hofmændene, heltene og dygtige folk;

2 og kong David stod paa sine ben og sagde: Hører mig, mine brødre og mit folk: Det var i mit hjærte at bygge et hvilehus for Herrens pagts ark og vor Guds fodskammel, og jeg forberedte bygningen;

3 men Gud sagde til mig: Du skal ikke bygge et hus for mit navn, thi du er en krigsmand, og du har udgydt blod;

4 Herren, Israels Gud, udvalgte mig af hele min faders hus til at være konge over Israel evindelig; thi han valgte Juda til en fyrste, og af Judas slægt min faders hus, og blandt min faders sønner fandt han velbehag i mig til at sætte mig til konge over hele Israel;

5 og af alle mine sønner - thi Herren har givet mig mange sønner - udvalgte han min søn Salomon til at sidde paa Herrens riges trone over Israel;

6 og til mig sagde han: Din søn Salomon skal bygge mit hus og mine forgaarde; thi jeg har valgt mig ham til søn, og jeg vil være ham en fader;

7 og jeg vil stadfæste hans rige til evig tid, dersom han bliver fast ved at holde mine bud og mine love som paa denne dag.

8 Og nu, for hele Israels, Herrens menigheds, øjne og for vor Guds øren! holder og spørger om alle Herrens, eders Guds bud, for at I kan besidde dette gode land og efterlade eders børn det til arv efter eder til evig tid! -

9 Og du, min søn Salomon! kjend din faders Gud og tjen ham af oprigtigt hjærte og med villigt sind; thi Herren ransager alle hjærter, og han gjennemskuer alle tankers digten og tragten; søger du ham, vil han findes af dig, men forlader du ham, vil han forskyde dig evindelig;

10 se nu til, thi Herren har udvalgt dig til at bygge et hus til helligdommen; vær frimodig, læg haand paa værket!

11 Derpaa gav David sin søn Salomon en tegning af forhuset og dets bygninger med skatkamre, sale, lønkamre, og naadestolens bygning;

12 og en tegning paa alt, hvad Aanden havde givet ham, paa forgaardene ved Herrens hus og alle kamre rundt omkring for Guds huses skatte og de helligede skatte,

13 samt for præsterne og Leviternes skifter og al tjenestegjerning ved Herrens hus og for alle karrene til Herrens huses tjeneste;

14 endvidere guldet efter dets vægt til allehaande kar, hvert til sit brug, og til alle sølvkar, efter vægt til alle kar, hvert til sit brug;

15 dernæst efter vægt til guldlysestagerne og deres guldlamper, efter hver lysestages og dens lampers vægt, og til sølvlysestagerne efter vægten af hver lysestage og dens lamper, til brug for hver lysestage;

16 fremdeles guld efter vægt til skuebrødsbordene til hvert bord især, og sølv til sølvbordene;

17 og purt guld til kjødgaflerne, offer skaalerne og kanderne, og til guldbægerne, efter vægt til hvert bæger, og til sølvbægerne, efter vægt til hvert bæger;

18 og udsmeltet guld efter vægt til røgofferalteret; og guld til afbildning af tordenenglenes vogt, hvilke udbredte vingerne og dækkede over Herrens pagts ark;

19 alt, hvad man har undervist mig om ved Herrens skrift, en tegning af hele værket.

20 Derpaa sagde David til sin søn Salomon: Vær frimodig og stærk, læg haand paa værket, frygt ikke og forsag ikke; thi Gud Herren, min Gud, er med dig, han vil ikke svigte og ikke forlade dig, til du har fuldendt hele værket til Guds huses tjeneste;

21 og se, her er præsternes og Leviternes skifter til al tjeneste. i Guds hus, og du har hos dig alle frivillige til al gjerning med forstand paa arbejdet, og fyrsterne og hele folket til alt, hvad du byder dem.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29