Bibelen

II. De tolv historiske bøger
8. Første Krønike-bog

Det 29de kapitel

Gaver til tempelbygningen. Offerfest. Salomon og Jadok salves. David døer.

1 Kong David sagde til hele forsamlingen: Salomon, den eneste af mine sønner, som Gud har udvalgt, er ung og blødhjærtet, men værket er stort; thi det er ikke en borg til et menneske, men for Gud Herren;

2 af al min magt har jeg samlet til min Guds hus guld til guldsagerne, sølv til sølvtøjet, kobber til kobberstykkerne, jern til jernfanget, træ til træværket, onyx og indfatningsstene, rubiner og spraglede stene og alle slags ædelstene og alabaster i mængde;

3 og desuden, fordi min lyst er til Guds hus, har jeg en henlagt skat af guld og sølv, og den giver jeg endnu, forduen alt, hvad jeg har samlet til det hellige hus;

4 nemlig 3000 centner ofir-guld; 7000 centner udsmeltet sølv til at beklæde husenes vægge med;

5 guldet til guldarbejde, sølvet til sølvtøj og alt guldsmedarbejde: og hvem er villig til idag at fylde sin haand for Herren?

6 Da gav de fæderne fyrster, Israels stamfyrster, høvdingerne for tusinder og hundreder og formændene for kongens arbejder frivillig,

7 og skjenkede til Guds huses tjeneste 5.000 centner og 10.000 mark guld, 10.000 centner sølv, 18.000 centner kobber og 100.000 centner jern,

8 og de, som ejede stene, gav dem til Herrens huses skat under Gersoniden Jehiel;

9 og folket var glad, fordi de gav frivillig; thi af et oprigtigt hjærte gav de Herren det; og kong David var ogsaa overmaade glad.

10 Saa lovede David Herren for hele forsamlingens øjne, og han sagde: Lovet være du, Herre vor Fader, Israels Gud, fra evighed og til evighed;

11 din, o Herree! er storheden og vælden, herligheden, sejren og æren; thi dit er alt i himlen og paa jorden, dit er riget, o Herre, du er ophøjet, hovedet for alt!

12 Rigdom og ære gaaer foran dig, du hersker over alt, i din haand er kraft og vælde, ja i din haand til at gjøre alting stort og stærkt!

13 og nu, vor Gud, vi takke dig, og love dit herlige navn!

14 thi hvad er jeg, og hvad er mit folk, at vi skulde have kraft til at bringe en frivillig gave som denne? thi fra dig er det alt, og af din haand har vi givet dig det!

15 thi fremmede ere vi hos dig og gjæster som alle vore fædre, som en skygge ere vore dage paa jorden, og her er ikke vort blivested.

16 Herre vor Gud! al denne mængde, som vi have samlet for at bygge dig et hus for dit hellige navn, det er fra din haand, og det er altsammen dit!

17 Jeg veed, min Gud, at du prøver hjærter og har behag i oprigtighed, og jeg har af et oprigtigt hjærte givet alt dette frivillig, og har nu med glæde seet dit folk, som findes her, give dig frivillig.

18 Herre, vor fædres, Abrahams, Isaks go Israels Gud, bevar dette evindelig i dit folks hjærtes digten og tragten og bered deres hjærte for dig!

19 og giv min søn Salomon et retskaffent hjærte til at holde dine bud, love og befalinger, at gjøre det alt og bygge denne borg, som jeg har forberedt.

20 Derpaa sagde David til hele forsamlingen: Lover dog Herren, eders Gud! og hele forsamlingen lovede Herren, deres fædres Gud, de bøjede sig og nedkastede sig for Herren og kongen;

21 og de slagtede ofre for Herren, og dagen efter bragte de Herren brændofre: 1000 oxer, 1000 væddere, 1000 lam med deres drikofre, og en mængde slagtofre for hele Israel;

22 og de spiste og drak denne dag for Herrens ansigt med stor glæde, og de kejsede anden gang Salomon, Davids søn til konge, og de salvede ham til fyrste og Zadok til præst for Herren.

23 Salomon sad paa Herrens trone som konge i sin faders sted, han var lykkelig, og hele Israel adlød ham;

24 alle fyrsterne, heltene, ogsaa alle kong Davids sønner gav sig under kong Salomon,

25 og Herren gjorde kong Salomon overmaade stor for al Israels øjne, og han gav hans regjerning en glands, som ikke havde været om nogen konge i Israel før ham.

26 David, Isajs søn, havde været konge over hele Israel;

27 den tid, han havde regjeret over Israel, var 40 aar; i Hebron havde han regjeret i 7 aar, og 33 aar i Jerusalem;

28 og han døde i en høj alderdom, mæt af dage, rigdom og ære, og hans søn Salomon blev konge i hans sted. -

29 Kong Davids første sidste bedrifter ere beskrevne med seeren Samuels, profeten Natans og Seeren Gads historie,

30 tilligemed hele hans rige og vælde, og de tider, som gik over ham og Israel og over alle landes riger.

Første Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29