Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Kong Salomons historie.

Det 1ste kapitel

Salomons ofring og løn; hans visdom og rigdom.

1 Davids søn Salomon befæstede sig i sit rige; Herren hans Gud var med ham, og han gjorde ham overmaade stor:

2 og Salomon gav befaling til hele Israel, til høvdinerne for tusinder og hundreder, og til alle fyrsterne i hele Israel, de øverste fædre;

3 og Salomon og hele forsamlingen med ham drog til højen i Gibeon, thi der var Guds forsamlingstelt, hvilket Herrens tjener Mose havde rejst i ørken; -

4 dog havde David ført Guds ark op fra Kirjat Jearim til det sted, han havde beredt den; thi han havde rejst et telt for den i Jerusalem -

5 men kobberalteret, som Bezalel, en søn af Hurs søn Uri, havde gjort, var der foran Herrens bolig, og Salomon og forsamlingen søgte ham.

6 Der bragte Salomon sit offer for Herrens ansigt paa kobberalteret, som var foran forsamlingstelstet, og han ofrede 1000 brændofre paa det.

7 I samme nat aabenbarede Gud sig for Salomon og sagde til ham: Begjær, hvad jeg skal give dig!

8 Salomon sagde til Gud: Du har viist stor kjærlighed mod min fader David og sat mig til konge i hans sted;

9 lad nu, Herre Gud, dit Ord til min fader David blive sandt, thi mig har du sat til konge over et folk, der er talrigt, som jordens støv;

10 saa giv mig visdom og forstand, at jeg kan gaa ud og gaa ind for dette folk; thi hvem kan dømme dette dit store folk?

11 Gud sagde til Salomon: FOrdi du havde hjærte for dette og ikke begjærede rigdom, gods og ære, eller dine fjenders liv, og du ikke heller forlangte et langt liv, men udbad dig visdom og forstand, for at du kunde dømme mit folk, som jeg har sat dig til konge over,

12 saa skal visdom og forstand være givet dig; og jeg vil desuden give dig rigdom, gods og ære, som de konger, der have været før dig, ikke have haft, og de, som komme efter dig, ikke ville faa. -

13 Fra forsamlingsteltet paa højen i Gibeon kom Salomon til Jerusalem og regjerede over Israel.

14 Salomon samlede vogne og ryttere, og han havde 1400 vogne og 12.000 ryttere, og han lod dem ligge i vognstæderne og hos kongen i Jerusalem.

15 Kongen gjorde sølvet og guldet saa almindeligt i Jerusalem som stenene, og cedertræet som morbærtræerne i lavlandet.

16 Salomons helte indførtes fra Ægypten, og en trop kongelige kjøbmænd hentede en kobbel af dem for indkjøbsprisen;

17 og en vogn, som de droge op med og udførte fra Ægypten, kom fra 600 sølvsekler, og en hest paa 150. Saaledes blev de udførte ved dem til alle Hetiternes og Syriens konger.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35