Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 10de kapitel

Rigets deling. Roboam bliver Konge i Juda.

Rigets deling.

1 Roboamm gik til Sikem; thi hele Israel var kommet til Sikem for at gjøre ham til konge.

2 Da Bebats søn Jeroboam, som var i Ægypten, hvorhen han var flygtet for kong Salomon, hørte det, vendte han tilbage fra Ægypten;

3 de havde nemlig sendt bud og kaldt ham, og Jeroboam kom med hele Israel, og de talede saaledes til Roboam:

4 Din fader har lagt et svært aag paa os, men gjør du nu din faders haarde arbejde og hans svære aag, som han lagde paa os, lettere, saa ville vi tjene dig.

5 Han sagde til dem: Om tre Dage kan I komme til mig igjen; og Folket gik.

6 Kong Roboam raadførte sig med de Ældste, som havde tjent hans Fader Salomon, medens han endnu levede, og sagde: Hvorledes raade I mig at svare dette Folk?

7 De talede da saaledes til ham: Dersom du vil være dette Folk god, svare dem til Behag og give dem gode Ord, saa ville de blive dine Tjenere alle Dage.

8 Men han forlod de Ældstes Raad, som de havde givet ham, og raadfarte sig med de Unge, som vare voxede op med ham, og som tjente ham;

9 Og han sagde til dem: Hvad raade i, at vi skal svare dette Folk, som tiltaler mig ssaaledes: Gjør det Aag, som din Fader lagde paa os, lettere.

10 De Unge, som vare opvoxne med ham, talede saaledes til ham: Saa skal du sige til dette Folk, som tiltaler dig saaledes: Din Fader gjorde vort Aag svært, gjør du det lettere! saaledes skal du sige til dem: Min lille Finger er tykkere end min Faders Lænder;

11 og nu, min Fader lagde et svært Aag paa eder, jeg vil gjøre det sværere; min Fader tugtede eder med Svøber, jeg vil tugte eder med Skorpioner.

12 Saa kom Jeroboam og hele Folket til Roboam paa den tredje Dag, ligesom Kongen havde talet til dem, da han sagde: Kommer til mig igjen paa den tredje Dag;

13 og Kongen svarede dem haardt, og Kong Roboam forlod de Ældstes Raad,

14 og talede til dem efter de Unges Raad og sagde: Min Fader har gjort eders Aag svært, men jeg vil gjøre det sværere; min Fader tugtede eder med Svober, men jeg vil tugte eder med Skorpioner.

15 Kongen havde ikke adlydt Folket, thi Sagen var fra Gud, for at Herren kunde stadfæste sit Ord, som han havde talet ved Siloniten Akia til Nebats Søn Jeroboam.

16 Da hele Israel saae, at Kongen ikke hørte dem, svarede Folket Kongen og sagde: Hvad Del har vi i David? vi har ingen Lod i Isajs Søn! hjemad Israel! Se du nu til dit Hus, o David! Saa drog hele Israel hjem; 17 dog Jsraels Børn, som boede i Judas Stæder, over dem blev Roboam Konge -

18 Derpaa udsendte Kong Roboam Rentemesteren Adoram, men hele Israel overvældede ham med Stene, saa han døde; og Kong Roboam skyndte sig af alle Kræfter med at komme til Vogns for at flygte til Jerusalem.

19 Saa faldt Israel fra Davids Hus indtil denne Dag.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35