Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 19de kapitel

Profeten Jehu straffer Josafat. Dommere indsættes i Landet.

1 Men Judas Konge Josafat kom med Fred tilbage til sit Hus i Jerusalem;

2 men Seeren Jehu, en Søn af Hanani, gik ham imøde, og han sagde til Kong Josafat: Skulde du hjælpe den Ugudelige, og skulde du elske dem, som hade Herren? derfor er Vrede fra Herren over dig!

3 Dog findes der noget Godt hos dig, at du har ryddet Offerlundene af Landet og har rettet dit Hjærte til at søge Gud.

4 Josafat blev saa i Jerusalem, men han drog atter ud blandt Folket fra Bersaba til Efraims Bjerg, og han førte dem tilbage til Herren, deres Fædres Gud.

5 Han indsatte Dommere i Landet i alle Judas faste Stæder, Stad for Stad;

6 og han-sagde til Dommerne: Seer til, hvad I gjøre; thi I afsige ikke Dom for et Menneske, men for Herren, og han er med eder i Dommen!

7 og nu, lad Herrens Frygt være over eder, vogter eder og gjører det, thi for Herren vor Gud er der ingen Uret, eller Persons Anseelse eller Bestikkelse.

8 Ogsaa i Jerusalem indsatte Josafat nogle af Leviterne, Præsterne og de fæderne Fyrster for Israel til at afsige Herrens Dom i Tvistighederne, da de vare vendte tilbage til Jerusalem ;

9 og han bød dem saaledes: Gjører saa i Herrens Frygt med Sandhed og et retskaffent Hjærte;

10 og i enhver Tvist, som kommer for eder fra eders Brødre, som bo i deres Stæder, mellem Blod og Blod, mellem Lov og Bud, Skik og Ret, skal I oplyse dem, saa de ikke paadrage sig Skyld for Herren, og der kommer en Vrede over eder og eders Brødre; saaledes skulle I gjøre, og ikke paadrage eder Skyld!

11 og se, Ypperstepræsten Amarja er over eder i alle Herrens Sager, og Ismaels Søn Zebadja, Fyrsten i Judas Hus, i alle Kongens Sager, og Fogederne, Leviterne ere til eders Tjeneste. Værer frimodige og udfører Gjerningen, og Herren vil være med den Gode.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35