Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 2det kapitel

Forbund med Hiram. Forberedelse til tempelbygningen.

1 Salomon tænkte paa at bygge et hus for Herrens navn og et hus for sin regjering;

2 og han bestemte et antal af 70.000 mand til lastdragere, 80.000 til at fælde træer paa bjerget og 3600 til at være formænd for dem. -

3 Derpaa sendte Salomon bud til kong Huram i Tyrus og lod sige: Gjør, ligesom du gjorde mod min fader David, da du sendte ham cedertræ til at bygge sig et hus til at bo i;

4 se, jeg vil bygge et hus for Herren min Guds navn for at hellige ham det, til at bringe ham røgoffer af kostelige urter, til den bestandige fremstilling af skuebrødene, til at bringe brændofre mogen og aften, paa sabbaterne, nymaanedagene og Herren vor Guds fester; thi dette hviler til evig tid paa Israel.

5 Men det skal være et stort hus, som jeg vil bygge; thi vor Gud er større end alle guder;

6 dog, hvem formaaer at bygge ham et hus? thi himlene og himlenes himle kunne ikke rumme ham, og hvad er da jeg, at jeg skulde bygge ham et hus; uden til at bringe røgelse for hans ansigt.

7 Men send mig nu en viis mand til at arbejde i guld, sølv, kobber, jern, purpur, skarlagen og blaat uldent, og som forstaaer at skjære ud, til at arbejde med de vise mænd, som er hos mig i Juda og Jerusalem, hvilke min fader David har samlet;

8 og send mig ceder, fyrre- og sandeltræ fra Libanon, thi jeg veed, at dine tjenere forstaa at fælde træer paa Libanon; og se, ogsaa mine tjenere skal være med dine tjenere,

9 for at skaffe mig træ i mængde; thi det hus, som jeg vil bygge, skal være stort til forundring;

10 og se, jeg vil give huggerne, dine tjenere, som fælde træ, 20.000 tønder malet hvede, 20.000 tønder byg, 20.000 tønder ankere vin og 20.000 ankere olie. -

11 Kong Huram i Tyrus sendte Salomon skriftelig svar: Fordi Herren elsker sit folk, har han sat dig til konge over dem.

12 Endvidere sagde Huram: Lovet være Herren Israels Gud, som har skabt himlen og jorden, fordi han gav kong David en viis søn, som har forstand og indsigt, som vil bygge Herren et hus og sin regjerning et hus.

13 Saa sender jeg nu en viis mand, som har indsigt, min fader Huram; -

14 han er en søn af en kvinde af Dans døtre, men hans fader var en Syrier, og han forstaaer at arbejde i guld, sølv, kobber, jern, sten og træ, purpur, blaaat uldent, fint bomuld og skarlagen, og at skjære ud og at udarbejde alt kunstigt, hvad man giver ham op; - til dine, og min herre Davids, din faders, vise mænd.

15 Saa sende min herre nu sin tjenere hveden, bygget, olien og vinen, som han talede om,

16 og vi ville fælde træer paa Libanon, saamange du behøver, og føre dem til dig i flaader paa havet til Joppe, og du skal føre dem op til Jerusalem.

17 Salomon talte alle de fremmede mænd, som vare i Israels land efter den tælling, han fader David havde holdt over dem, og der blev fundne 153.600;

18 af dem satte han 70.000 til at være lastdragere, 80.000 til at hugge træer paa bjerget og 3600 til formænd for at holde folket til arbejdet.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35