Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Joram Konge i Juda.

Det 22de kapitel

Akasjas regjering. Atalja vil udrydde kongeslægten

Akasja Konge i Juda.

1 Indbyggerne i Jerusalem satte hans yngste Søn Akasja til Konge i hans Sted; thi alle de ældre havde den Trop dræbt, som kom med Araberne i Lejren; derfor blev Judas Konge Akasja, Jorams Søn, Konge.

2 Akasja var 42 Aar gammel, da han blev Konge, og han reigjerede eet Aar i Jerusalem. Hans Moder, som hed Atalja, stammede fra Omri.

3 Ogsaa han vandrede Akabs Huses Veje; thi hans Moder var hans Raadgiverinde til at gjøre Ondt.

4 kHan gjorde, hvad ondt var i Herrens Øjne, ligesom Akabs Hus; thi dem havde han til Raadgivere efter sin Faders Død til sin egen Fordærvelse

5 Han fulgte ogsaa deres Raad og drog med Israels Konge Joram, Akabs Søn, i Krig mod Syriens Konge Hasael ved Ramot i Gilead; men Syrerne sloge Joram.

6 Han vendte tilbage for at blive helbredet i Jisreel af de Saar, de havde givet ham i Rama, da han kjæmpede mod Syriens Konge Hasael, og Jorams Søn Asarja, Judas Konge, var taget ned for at se til Akabs Søn Joram i Jisreel fordi han var syg.

7 Men Akasjas Undergang var fra Gud, at han kom til Joram; da han nemlig var kommen derhen, drog han med Joram ud mod Nimsis Søn Jehu, som Herren havde salvet til at udrydde Akabs Hus.

8 Da Jehu nemlig udførte Dommen paa Akabs Hus, traf han Høvdingerne af Juda og Akasjas Brodersønner, som tjente Akasja, og han dræbte dem.

9 Derpaa søgte han efter Akasja, og de fangede ham - han havde skjult sig i Samaria - de førte ham til Jehu og dræbte ham ; men de begravede ham, da de sagde: Han er en Søn af Josafat, som søgte Herren af sit ganske Hjærte. Der var ingen af Akasjas Hus, der havde Kraft til at staa for Regjeringen.

Atalja, Dronning i Juda.

10 Da Akasjas Moder Atalja saae, at hendes Søn var død, rejste hun sig og ombragte alle af kongeligt Blod i Judas Hus.

11 Men Kongens Datter Jofabat tog Akasjas Søn Joas, stjal ham ud fra Kongens Sønner, som bleve dræbte, og lagde ham og hans Amme i Sengekammeret; og Kong Jorams Datter Josabat, som var Præsten Jojadas Hustru, - hun var nemlig Akasjas Søster - skjulte ham for Atalja, saa hun fik ham ikke dræbt;

12 og han var i 6 Aar skjult hos dem i Guds Hus; men Atakja regjerede over Landet.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35