Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Amazja, Konge i Juda.

Det 25de kapitel

Amazjas Regjering.

1 Amazja var 25 Aar gammel, da han blev Konge, og han regjerede 29 Aar i Jerusalem. Hans Moder, som hed Joaddan, var fra Jerusalem.

2 Han gjorde, hvad ret var i Herrens Øjne, dog ikke af et retskaffent Hjærte.

3 Da han havde befæstet sig i Riget, dræbte han sine Tjenere, der havde slaaet hans Fader, Kongen, ihjel;

4 men deres Børn dræbte han ikke, efter hvad skrevet er i Mose Lovbog, som Herren bød og sagde: Forældre maa ikke miste Livet for Børnenes Skyld, og Børn maa ikke miste Livet for Forældrenes Skyld, men hver skal dø for sin Synd.

5 Amazja samlede Juda og satte dem efter de sæderne Huse under Høvdinger for Tusinde og Høvdinger for Hundrede, i hele Juda og Benjamin, og han mønstrede dem fra 20 Aars Alder og derover og fandt, de vare 300,000 Udvalgte, som kunde drage i krig og føre Spyd og Skjold;

6 og af Israel lejede han 100,000 vældige Kæmper for 100 Centner Sølv.

7 Men der kom en Guds Mand til ham og sagde: O Konge! lad Israels Hær ikke drage med dig; thi Herren er ikke med Israel og alle Efraims Børn;

8 men drag du alene, gjør det og fat Mod til Kampen! Gud kunde lade dig falde for Fjenden; thi Gud har Magt til at hjælpe og til at lade falde.

9 Men Amazja sagde til den Guds Mand: Hvad er der da at gjøre ved de 100 Centner, som jeg har givet Israels Hær? men den Guds Mand sagde: Herren har meget mere at give dig end det.

10 Saa skilte Amazja dem fra, den Hver nemlig, som var kommen til ham fra Efraim, for at de kunde drage hjem; men de blev meget opbragte paa Juda, og de vendte hjem i fnysende Vrede. -

11 Men Amazja var trøstig, førte sit Folk ud og drog til Saltdalen, og han slog 10,000 af Se-irs Børn;

12 og Juda Børn gjorde 10,000 Fanger, og dem førte de op til Spidsen af Klippen og styrtede dem ned fra Klippetinden, saa de knustes allesammen. -

13 Men den Trop, som Amazja havde skikket tilbage, saa de skulde ikke drage i Krig med ham, faldt ind paa Judas Stæder fra Samaria til Bethoron, de nedlagde 3000 og gjorde stort Bytte.

14. Da Amazja kom fra Nederlaget paa Edomiterne, førte han Se-irs Børns Guder med, dem opstillede han for sig som Guder, dem tilbad han, og dem bragte han Røgofre.

15 Saa optændtes Herrens Vrede paa Amazja, han sendte ham en Profet, og han sagde til ham: Hvorfor søger du det Folks Guder, som ikke have reddet deres eget Folk af din Haand?

16 Men da han talede til ham, sagde han: Har man sat dig til Kongens Raadgiver? lad du af med det; hvorfor skal man slaa dig ihjel? Saa lod Profeten det være, men sagde: Jeg mærker, at Gud har besluttet din Undergang, fordi du gjorde dette og ikke hørte mit Raad.

17 Judas Konge Amazja holdt Raad, sendte Bud til Israels Konge Joas, en Søn af Joakas, Jehus Søn, og lod sige: Velan lad os se hinanden under Øjne;

18 men Israels Konge Joas sendte Bud til Judas Konge Amazja og lod sige: Tornebusken paa Libanon sendte Bud til Libanons Ceder, og lod sige: Giv min Søn din Datter til Ægte! men vilde Dyr paa Libanon gik over og nedtraadte Tornebusken.

19 Du tænker, du har slaaet Edomiterne, og dit Hjærte har skudt sig op, saa du vil æres nu, bliv du hjemme! hvorfor vil du indlade dig med Ulykke og faldet du Juda med dig!

20 Men Amazja hørte ham ikke, thi det var fra Gud, for at han kunde give dem i hans Haand, fordi de havde søgt Edoms Guder.

21 Saa drog Israels Konge Joas op, og de saae hinanden under Øjne, han og Judas Konge Amazja, i Betsemes, som tilhører Juda

22 Men Juda blev slagen af Israel, og hver flygtede hjem;

23 og Israels Konge Joas fangede Judas Konge Amazja, som var en Søn as Joas, Joakas’ Søn, i Betsemes, han førte ham til Jerusalem og nedbrød 400 Alen af Muren i Jerusalem fra Efraims Port til Hjørneporten;

24 og han tog alt Guld og Sølv og alle Karrene, som fandtes i Guds Hus hos Obed Edom, og Skattene i Kongens Hus. samt Gidsler, og saa drog han tilbage til Samaria.

25 Judas Konge Amazja, Joas’ Søn, levede 15 Aar efter, at Israels Konge Joas, Joakas’ Søn, var død.

26 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Amazja fra først til sidst, det er jo beskrevet i Judas og Israels Kongebog.

27 Efter den Tid Amazja var afvegen fra Herren, sammensvor de sig mod ham i Jerusalem og han flygtede til Lakis; men de sendte nogle efter ham til Lakis og dræbte ham der;

28 og de førte ham paa Heste og begravede ham hos hans Fædre i Judas Stad.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35