Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Jotam, Konge i Juda.

Det 27de kapitel

Jotams Regjering.

1 Jotam var 25 Aar gammel, da han blev Konge, og han regjerede 16 Aar i Jernsalem. Hans Moder, som hed Jerusa, var en Datter af Zadok.

2 Han gjorde, hvad ret var i Herrens Øine, i alle Maader som hans Fader Ussia havde gjort, dog gik han ikke ind i Herrens Tempel; men Folket vandrede endnu til deres Fordærvelse.

3 Han byggede Storporten for Herrens Hus, og paa Muren om Ofel byggede han meget;

4 han befæstede Stæder paa Juda Bjerg, og i Skovstrækningerne byggede han Borge og Taarne. -

5 Han havde Krig med Ammoniternes Konge og fik Magt med dem, saa Ammoniterne gav ham dette Aar 100 Centner Sølv, 10,000 Tønder Hvede og 10,000 Tønder Byg, og det gav Ammoniterne ham igjen i det andet og tredje Aar;

6 og Jotam blev mægtig, fordi han rettede fine Veje efter Herren, hans Gud.

7 Men hvad der iøvrigt var at fortælle om Jotam, hans Krige og Handlinger, det er jo beskrevet i Israels og Judas Kongebog. -

8 Han var 25 Aar gammel, da han blev Konge, og regjerede 16 Aar i Jerusalem.

9 Jotam laa hos sine Fædre, og de begravede ham i Davids Stad, og hans Søn Akas blev Konge i hans Sted.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35