Bibelen

II. De tolv historiske bøger
9. Anden Krønike-bog

Det 3dje kapitel

Tempelbygningen.

1 Salomon begyndte at bygge Herrens hus i Jerusalem paa Moria bjerg, hvor han havde aabenbaret sig for hans fader David, paa det sted, David havde bestemt, paa Jebusiten Ornans tærskeplads;

2 han begyndte bygningen i sit fjerde regjeringsaar, paa den anden dag i den anden maaned. -

3 Saaledes lagde Salomon grunden til Guds hus; længden i alen var efter gammelt maal 60 alen og breden 20 alen;

4 vaabenhuset, som var foran længen, var 20 alen efter husets brede, men det var 120 alen højt, og han beslog det indvendig med purt guld;

5 men det store hus panelede han med fyrretræ, beklædte det med fint guld og satte palmer og kjæder derpaa;

6 han besatte huset med kostbare stene til prydelse, og guldet var fra Parvaim;

7 han beklædte huset, bjælkerne, dørtærsklerne, dets vægge og døre med guld, og han indgravede tordenengle paa væggene.

8 Han byggede ogsaa det allerhelligste; dets længde var 20 alen efter husets brede, og det var 20 alen bredt, og han beslog det med henved 600 centner fint guld.

9 Vægten til naglerne var 50 sekler guld; og salene beslog han med guld.

10 I det allerhelligste anbragte han to tordenengle af billedhuggerarbejde, og han beslog dem med guld.

11 Længden af tordenenglenes vinger var 20 alen; den enes vinge var fem alen, og den naaede til husets væg; og dens anden vinge var fem alen, og den naaede den anden tordenengels vinge;

12 den anden tordenengels vinge var fem alen, og den naaede til husets væg, og dens anden vinge, som var fem alen lang, stødte til den anden tordenengels vinge;

13 disse tordenengles vinger bredte sig altsaa 20 alen; de stode paa deres fødder, og deres ansigter vendte mod hinanden. -

14 Han gjorde ogsaa forhænget at blaat uldent, purpur, skarlagen og fint bomuld og anbragte tordenengle paa det.

15 Foran huset satte han to støtter, 35 alen lange, og søjlehovedet paa dem var 5 alen.

16 Ligesom han havde anbragt kjæder i koret, saaledes satte han dem ogsaa paa søjlehovederne, og han gjorde 100 granatæbler og satte dem paa kjæderne;

17 og han rejste støtterne foran templet, den ene til højre kaldte han Jakin og den til venstre Boas.

Anden Krønikebog
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35